Förvaltningsledning

Kommunchef
Stefan Larsson
0418-47 50 20
E-post

Tf Ekonomichef
Inger Offesson Persson
0418-47 50 70
E-post

Utbildningschef
Åke Svensson
0418-47 50 35
E-post

Tillförordnad socialchef, vård och omsorg
Marléne Andersson
0418-47 53 15
E-post

Tillförordnad socialchef, social sektor
Marléne Andersson
0418-47 53 15
E-post

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
E-post

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25
E-post

HR-chef
Cecilia Hagström
0418-47 54 25
E-post

Utvecklingschef
Hanna Åstrand
0418-47 50 78
E-post

Tf Kommunikationschef
Johan Wikström
0418-47 52 62
E-post