Vanliga frågor och svar om borgerlig vigsel

Här hittar du svar på några vanliga frågor som kan uppstå om borgerlig vigsel i Svalöv.

Hittar du inte svaret på din fråga? Du är välkommen att kontakta Svalövs kommun per telefon eller e-post.

Frågor och svar om borgerlig vigsel

Behöver vi ha vittnen?

Ja, två vittnen som har fyllt 18 år måste närvara vid den borgerliga vigseln och det är brudparet som ansvarar för att vittnen finns.

Vad kostar det att bli vigd?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri för par där en eller båda är folkbokförda i Svalövs kommun. För par där båda är folkbokförda utanför Svalövs kommun tas en av avgift om 500 kronor ut.

Går det att välja vigselförrättare?

Kontakta någon av Svalövs kommuns vigselförrättare för att komma överens om tid och plats för vigseln.

Du kan hitta Svalövs vigselförrättare här.

Jag och min partner är utländska medborgare? Kan vi viga oss borgerligt i Sverige?

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Ni behöver personligen besöka ett skattekontor och lämna in ansökan. Om det inte finns några hinder utfärdar Skatteverket ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen tar ni med till vigselförrättaren. Intyget om hindersprövning är giltigt i fyra månader. Blivande makar måste även anmäla till Skatteverket vilket efternamn som ska bäras, även om båda behåller tidigare efternamn.

Gå till Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kan jag och min partner omvandla vårt registrerade partnerskap till ett äktenskap?

I och med att äktenskapet har blivit könsneutralt är det inte längre möjligt att registrera partnerskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Läs mer om partnerskap och äktenskap på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vad är hindersprövning?

Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för ett par att ingå äktenskap. Med hinder menas till exempel att den ena parten redan är gift eller att paret är nära släkt med varandra.

Blanketter och mer information hittar ni på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Kan vi få hjälp med teckenspråkstolk?

Brudparet får själva ordna en teckenspråkstolk. Ni kan vända er till Tolkcentralen i Skåne.

För mer information, gå till Tolkcentralens webbplats Länk till annan webbplats..

Min partner talar inte svenska, kan vi få hjälp med tolkningen?

Brudparet får själva ordna en tolk. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som kan ställa upp. Brudparet kan inte tolka åt varandra.

Får vi ett bevis på att vi är vigda?

Efter vigseln får ni ett vigselbevis som intygar att vigseln är genomförd. Vigselbeviset gäller inte juridiskt utan kan ses som ett minne från vigseln.

Kan jag och min partner viga oss när och var som helst?

Kontakta någon av Svalövs kommuns vigselförrättare för att komma överens om tid och plats för vigseln.

Du kan hitta Svalövs vigselförrättare här.