Artikeln publicerades 23 november 2022

Möt fysioterapeuten på Ängslyckan

Olof Lundquist, fysioterapeut på Ängslyckans särskilda boende.Förstora bilden

Genom träning arbetar Olof Lundquist och kollegorna på Ängslyckans äldreboende med att stärka och förbättra patienternas hälsa.
”Jag gillar verkligen att vara delaktig i individens resa mot en högre livskvalité och i deras glädje när de inser att de snart kommer att kunna klara sig själv igen”.

Som fysioterapeut på Ängslyckan arbetar Olof i ett sammansvetsat gäng tillsammans med arbetsterapeut, rehabassistent och boendets sjuksköterskor och undersköterskor.

Beskriv vad du gör som fysioterapeut?

— Min uppgift är att tillsammans med kollegorna lägga upp träning, rehabilitering och anpassad fysisk aktivitet som främjar våra patienters hälsa samt förebygger sjukdom. Vi ansvarar för de som bor hemma i sitt ordinära boende, på våra särskilda boenden och på vårt korttidsboende. Vi arbetar också med personer som är över 20 år och behöver gånghjälpmedel.

På Ängslyckan arbetar Olof nära boendets arbetsterapeut. Han ansvarar bland annat för gånghjälpmedel, som till exempel rullatorer, gåbord och gå-stativ. Olof har också hand om patienternas enskilda träningsupplägg, dock inte träning för händerna. Det här är arbetsterapeutens expertisområde. Arbetsterapeuten ansvarar även för specifik träning där målet är att patienten ska klara av det dagliga livets aktiviteter.

— För att främja livskvaliteten hos patienten är det bra att vi har ett nära samarbete och inte arbetar i enskilda spår utifrån vår egen profession. Det är viktigt att vi ser helheten hos varje individ, säger Olof.

Olof och kollegorna på Ängslyckan ingår i kommunens rehabgrupp. Det är en övergripande grupp där alla kommunens fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistenter ingår för att samverka och utbyta erfarenheter.

Vad är det bästa med arbetsplatsen och ditt yrke?

— Den ena delen är kollegorna. Vi har högt i tak där jag känner mig bekväm med att lufta tankar och idéer. De är omtänksamma och ber jag om hjälp ställer de alltid upp. Den andra delen är mötet med patienterna. Att få vara delaktig i deras resa, att få motivera, sätta tidsbestämda mål som är specifika, mätbara och realistiska och som gör att de lyckas i att förbättra och höja sin livskvalité. Det är verkligen roligt och tillfredställande.

Kvalitetssäkrar patienternas träning med Exorlive

Ganska nyligen har Olof och rehabverksamheten börjat arbeta med systemet Exorlive för att kvalitetssäkra patienternas träning så att den blir utförd på rätt sätt.

På bilden sitter Olof vid datorn och skapar ett träningsschema i systemet Exorlive.Förstora bilden

Innan Olof skapar ett träningsschema träffar han först patienten och gör en bedömning över vilken typ av träning som passar bäst. Han testar och diskuterar sedan med personalen om träningen är rätt anpassad och vem som ska utföra den. Om det är omsorgspersonal eller Olof själv som handleder patienten i träningen.

Vad är det fina med att använda Exorlive?

— Det blir tydligt för personal och patient vilka mål vi sätter upp och hur vi når dit. Hur träningen ska genomföras och vilka olika övningar som ingår. Det fina är att man kan plocka fram träningsschemat direkt i mobilen eller surfplattan. Det är också möjligt att ta del av videofilmer för själva genomförande av övningarna, vilket är smidigt för både personal och patient.

Olof och kollegorna följer återkommande upp patienternas träning. Hur det går och om det behövs justeras.

— Det beror på målsättningen med träningen. Handlar det om träning för att patienten ska bibehålla sina motoriska funktioner kan det gå något längre mellan våra uppföljningar. Men är det mer specifik träning med kortare tidsram har vi kortare återkopplingsintervaller.

Man använder även Exorlive för att skapa gruppträningar för de boende på Ängslyckan. Något som blivit väldigt lyckat då det ger träning i ett socialt sammanhang, berättar Olof.

Verksamheten har också börjat titta på nästa steg i att utveckla användandet av Exorlive.

— I nästa steg vill vi integrera det med vårt journalsystem. Fördelen med detta, istället för att vi ska titta i flera olika system, är att vi får en bättre och sammanhållen överblick över patientens status och mående, säger Olof.

Fallolyckor – en kostsam post för samhället

Olof berättar att Exorlive skulle kunna användas extern mot kommuninvånarna i ett större folkhälsoarbete med syfte att förebygga fallolyckor. Socialstyrelsens uppskattar samhällets totala kostnad (se tabell nedan) förknippad med fallolyckor bland äldre till ungefär 14 miljarder kronor. Kostanden består av direkta kostnader, cirka 5 miljarder, och av livkvalitetsförsämringar, cirka 9 miljarder.

— Till exempel skulle man med systemet Exorlive kunna skapa olika träningsscheman och övningar som är publika och där de äldre tränar balans och styrka. Ur ett folkhälsoperspektiv hade det varit fint att arbeta inspirerande och preventivt för att öka den enskilde individens livskvalité på ålderns höst.

Tabell: kostnadsberäkning för fallollyckor. Källa: Sveriges kommuner och Regioner.Förstora bilden

Källa: Socialstyrelsen publicerad i maj, 2022, kosnadsberäkningen ovan som är utdrag ur Sveriges Kommuner och Regioner databas Sjukvårdsdata i fokus. Produktionsbortfall och fritidsförlust är inte medtaget i kostnadsberäkningen.

Vem är Olof Lundquist när han inte arbetar?

Främst är det att umgås och hitta på saker med dottern och sonen. Men varannan vecka när Olof inte har barnen blir det gärna styrketräning för hela slanten, minst fem träningspass.

Annars är Olof allmänt historieintresserad och han gillar att läsa mycket. Framför allt faktaböcker med historisk koppling. Han är uppvuxen och bor i Lund.

Olofs favorittips:

Bok: Då tipsar jag om ”Svärdet och spiran” av Ken Follett och George R R Martins ”Game of Thrones”-böcker. När det gäller skönlitterärt ska det vara i en historisk kontext men det kan även vara rena fantasyberättelser.

Film: En favorit är definitivt ”Interstellar” med Matthew McConaughey i huvudrollen.

Musik: Jag är allätare när det gäller musik. Men ska jag nämna några artister jag gärna återkommer till så får det bli Ed Sheeran och Eminem.

Text och foto: Daniel Henriksson