Kontakta oss

Kontaktuppgifter till medarbetare på Utbildningskontoret.

Utbildningskontoret

Stabschef
Robin Wiklöf
0418-47 50 83
E-post

Chef för centrala elevhälsan
Marie Alemo
0418- 47 52 32
E-post

Digitaliseringsstrateg
Kristian Brun Stagnell
0418-47 53 96
E-post

Sektorsadministratör/barnomsorgsplacerare
Ingela Kilemar
0418- 47 50 38
E-post

Sektorsadministratör
Katrin Nilsson
0418-47 50 76
E-post

Sektorsadministratör/ Skolskjutssamordnare
Ann-Louise Svensson
0418-47 53 84
E-post

Kvalitetskoordinator Elin Arenhag
0418-47 54 12
E-post

Kvalitetskoordinator Anette Korvanen
0418-47 54 12
E-post

Utbildningschef

Utbildningschef
Åke Svensson
0418-47 50 35
E-post