School for newly arrived children

Se nedan information för nyanlända barn och elever i Svalövs kommun.

See below information for newly arrived children and pupils in Svalöv municipality.

Information på svenska

Förskola
Nyanlända barn 1-6 år är välkomna att ställa sig i kö till en plats i förskola. För att ställa ditt barn i kö behöver du skicka in en anmälan via e-tjänsten nedan. Behöver du hjälp med att skicka in din anmälan, kontakta Elin Arenhag via e-post eller 0418-475412.

Efter att du har skickat din anmälan kommer du att bli kontaktad för placering i kö. Plats i förskola erbjuds därefter inom 4 månader.

Här kan du läsa mer om reglerna för barnomsorg i Svalövs kommun.

Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och specialskola
Nyanlända elever 6-18 år erbjuds skola. För att skrivas in i skolan behöver du skicka in en anmälan via e-tjänsten nedan.

Efter att du har skickat din anmälan kommer du att bli kontaktad för inskrivning i skolan.

Om du studerar eller arbetar har du även rätt till fritidshem för barn 6-12 år. Här kan du läsa mer om reglerna för barnomsorg i Svalövs kommun.

Information in English

Preschool (child care)
Newly arrived children between the ages of 1 to 6 are welcome to apply for a place in preschool. To apply and join the queue for preschool, please send us your information via the e-service below. If you need help with registering your information, please contact Elin Arenhag via email or 0418-475412.

After you have sent us your information you will be contacted regarding a place in the queue. A placement in preschool will then be offered within 4 months.

You can read about the rules and fees for preschool in Svalövs kommun here.

Elementary school, elementary school for pupils with learning disabilities, upper secondary school and special needs school
Newly arrived pupils between the ages of 6 to 18 are offered schooling. To register for schooling, please send us your information via the e-service below. If you need help with registering your information, please contact Katarina Dahlqvist via email or 070-2832799.

After you have sent us your information we will contact you to register with a particular school.

If you as a parent work or study you also have the right to child care for your child (ages 6-12) in a recreation centre after school hours. You can read about the rules and fees for recreation centres in Svalövs kommun here.