Resor & inackordering för gymnasieelever

OBS! Du behöver inte ansöka om ungdomsbiljett om du tillhör ålderspannet motsvarande gymnasiet årskurs 1-3 (gäller fram t o m den 31 juli det år du fyller 19 år).

Ungdomsbiljetten kommer att laddas på ditt existerande resekort och gäller alla dagar, dygnet runt i hela Skåne. Du som inte har ett resekort kommer att få ett hemskickat. Det finns möjlighet att flytta biljetten till Skånetrafikens Länk till annan webbplats. app (OBS att biljetten antingen kan finnas på ett fysiskt kort eller digitalt). För biljett i appen krävs det att eleven har ett mobilt bank-id.

.

Om du går på gymnasiet efter du fyllt 19 år har du möjlighet att få en ungdomsbiljett fram t o m den 30 juni det år du fyller 20 år. Du måste lämna in en ansökan för en ungdomsbiljett görs i första hand digitalt ihop med BankID. Det går även att skriva ut ansökningsblanketten och lämna in.

Ansökan skickas in digitalt eller med vanlig post till:

Svalövs kommun
Resekort gymnasiet
268 80 Svalöv

Alternativt lämnas ansökan in i receptionen i Kommunhuset.

E-tjänst/blankett för att ansöka om resekort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsbiljetten är personlig och får ej överlåtas. Blir kortet förstört eller om du blir av med det kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs kommun, till en kostnad på 100 kr.

Kortet ska sparas och är laddningsbart med ny biljett.

Mer information om resebidrag och inackorderingstillägg hittar du här nedan.

Dagliga resor

Resebidrag och resekort

Elev som är folkbokförd i Svalövs kommun får ett resekort med en ungdomsbiljett. Du har fritt resande dygnet runt/året runt i hela Skåne.

Biljetten finns under gymnasietiden t o m den 31 juli det år du fyller 19 år.

Om du går på gymnasiet efter du fyllt 19 år har du möjlighet att få en ungdomsbiljett fram t o m den 30 juni det år du fyller 20 år. Du måste vara folkbokförd i Svalövs kommun.Ansökan görs i första hand digitalt på kommunens hemsida, finns under e-tjänster och blanketter.

Regelverk för resekort finns nedan. Ansökan görs i första hand via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även möjlighet att skriva ut ansökan och skicka in till Svalövs kommun.

Resekortet är personligt och eleven ska skriva sitt namn på resekortets baksida. För dig som har ditt resekort kvar så kommer resekortet att laddas med biljett efter godkänd ansökan.

Mer information om resekort finns på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tilläggsbidrag
Om du har mer än 6 kilometer från folkbokföringsadress till närmaste busshållplats kan du få ett tilläggsbidrag på 300 kronor per månad. Ansökan kan göras på blanketten för dagliga resor.

Kontantbidrag
Om kollektiva färdmedel saknas kan man få kontantbidrag. Bidraget betalas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen. Färdväg på minst 13 kilometer enkel resa ger 1 000 kronor per månad. Bidraget betalas ut kring den 20:e varje månad. Första utbetalningen under hösten är sista veckan i september och avser september och oktober. Ansökan kan göras på blanketten för resebidrag Länk till annan webbplats..

Regelverk - dagliga resor Pdf, 446.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg

Tillägget avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppet är för närvarande 1910 kr/mån i Svalövs kommun och stödet betalas ut till bankkonto eller via utbetalningsavi. Tillägget betalas ut för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Tillägget är anpassat till övriga nordvästskånska kommuner.

Elever som har reseavstånd överstigande 200 kilometer ges tillägg per månad enligt följande.

Reseavstånd från hemkommun till studieort:
200 kilometer, 500 kronor.
500 kilometer, 1000 kronor.

Ansökningsblankett för inackorderingstillägg hittar du under rubriken "Gymnasium" i vår e-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är du inte nöjd med beslutet från hemkommunen
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandet skall insändas till:

Utbildningsförvaltningen
Svalövs Kommun
268 80 Svalöv​

Uppge namn, fullständig adress och telefonnummer i överklagandet. Tala om (i brevet) vilket beslut som överklagas. Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha.

Överklagandet skall ha inkommit till Utbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Utbildningsförvaltningen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö för prövning, om beslutet inte ändras på det sätt ni begärt.

Regelverk - inackorderingstillägg Pdf, 516.5 kB, öppnas i nytt fönster.