Svalövs kommun

Studieförbund

Studieförbund i Svalövs kommun

Studieförbunden sysslar med folkbildning, det vill säga utbildning och bildning för vuxna. Verksamheten vänder sig i första hand till personer i åldrarna 13 år och uppåt. Folkbildningen är ”fri och frivillig” och människor väljer själva om och när de vill delta. Alla ska kunna delta och lära utifrån sina olika förutsättningar och ges möjlighet till ett livslångt lärande. Läs mer om studieförbunden på deras gemensamma hemsida (se länk till höger).

Svalövs kommun ger verksamhetsbidrag till studieförbund som har verksamhet i kommunen. Reglerna för bidragen hittar ni till höger. Där hittar ni också länkar till de studieförbund som haft verksamhet i Svalövs kommun det senaste året.

Bild som visar samarbete och lärande
Publicerad: 2019-06-14

Sidansvarig: Elisabet Viktorsson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun