Kommunens regelverk

Kommunens regelverk innehåller beslut tagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt andra författningar som styr och reglerar den kommunala verksamheten i Svalövs kommun.

Här hittar du allt som berör politiken och kommunens förvaltning.

Arbetsordningar

Dessa arbetsordningar tillsammans, med kommunallagen och kommunens reglemente, innehåller bestämmelser som reglerar kommunfullmäktiges arbete.

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktige Antaget 2023-06-19 Pdf, 625.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsordning för kommunrevisionen
Arbetsordning för kommunrevisionen 2021-03-23 Pdf, 287.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordningar

En delegeringsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.

Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.

 

Delegationsordning för Bildningsnämnden
BIN Del Antagen 2023-12-12 Pdf, 606.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Kommunstyrelsen
KS Del Antagen 2023-02-13 Pdf, 947.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Myndighetsnämnden
MN Del Antagen 2022-10-25 Pdf, 693 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden
SBN Del Antagen 2024-02-14 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Socialnämnden
SN Del Antagen 2024-05-30 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
BTK Del Antagen 2019-03-27 Pdf, 292.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Valnämnden
VN Del Antagen 2020-09-07 Pdf, 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsordning för Överförmyndaren
ÖF Del Antagen 2021-11-12 Pdf, 818.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för styrelser, nämnder och råd

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Svalövs kommun
Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Kommunstyrelsen
Bilaga 1 KS Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 227.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Krisledningsnämnden
Bilaga 2 KRIS Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Valnämnden
Bilaga 3 VN Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 61.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Bildningsnämnden
Bilaga 4 BIN Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 80.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Socialnämnden
Bilaga 5 SN Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 74.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Bilaga 6 SBN Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 85.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Myndighetsnämnden
Bilaga 7 MN Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 188.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Revisionen
REV Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 179.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Överförmyndaren
ÖF Reg Antaget 2022-12-19, § 189 Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för råd

Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
RFP Reg Antaget 2016-10-31 Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Näringslivsrådet
NR Reg Antaget 2019-03-30 Pdf, 366.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för Ungdomsrådet
UR Reg Antaget 2019-08-26 Pdf, 74.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktion för kommundirektören