Artikeln publicerades 1 februari 2023

Hemsjukvårdsteam för ökad patientsäkerhet

Foto på hemsjukvårdsteamet.Förstora bilden

På bilden ser ni Camilla Kindahl (i mitten till vänster), medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svalövs kommun och Cecilia Persson (t.h), verksamhetschef Vårdcentralen Svalöv, tillsammans med några ur hemsjukvårdsteamets läkare och sjuksköterskor.

Kommunens hemsjukvård har tillsammans med Vårdcentralen Svalöv startat upp ett hemsjukvårdsteam som ska underlätta kontakten mellan läkare och patient inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Hemsjukvårdsteamet vänder sig till kommunens patienter som bor på särskilt boende för äldre, i en LSS-gruppbostad eller som bor i sitt hem och har hemsjukvård med hjälpinsatser av sjuksköterska.

— Vi har precis startat upp arbetet med hemsjukvårdsteamet tillsammans med Vårdcentralen Svalöv och målet är att ytterligare utveckla och höja den personcentrerade vården vi erbjuder våra patienter inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter, säger Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svalövs kommun.

Fast läkarkontakt för ökad patientsäkerhet

Ett av målen med samarbetet innebär att patienter erbjuds en fast läkarkontakt via Vårdcentralen Svalöv och genom hemsjukvårdsteamet säkerställs tillgången till läkare. Det blir en hög kontinuitet för den enskilde patienten och det innebär också ett nära samarbete mellan kommunens sjuksköterskor och läkarna som finns i teamet.

— Syftet är att skapa trygghet för patienten och att möjliggöra kontinuerliga medicinska bedömningar av hög kvalitet, då patienten i möjligaste mån träffar samma läkare, säger Cecilia Persson, verksamhetschef Vårdcentralen Svalöv.

Cecilia och Camilla berättar också att Hemsjukvårdsteamet kommer att utvecklas ytterligare genom att verksamheterna tillsammans ska arbeta för att patienten inte ska behöva uppsöka ett sjukhus för ärenden som vårdcentralens läkare och kommunens sjuksköterskor kan hantera.

Patienten måste vara listad på vårdcentralen i Svalöv

Det är fritt val till vilken vårdcentral man vill tillhöra men för att bli inskriven i hemsjukvårdsteamet behöver patienten vara listad på Vårdcentralen Svalöv.

— Är man redan listad som patient på Vårdcentralen Svalöv behöver man inte göra något. För patienter som är listade på annan vårdcentral finns det möjlighet att göra ett omval via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., alternativ kontakta vårdcentralen i Svalöv, säger Cecilia Persson.

Och Camilla Kindahl tillägger avslutningsvis:

— Erbjudandet om att bli inskriven i Hemsjukvårdsteamet kommer vi att informera om både skriftligt och muntligt till våra patienter som bor i våra verksamheter eller i eget hem och som har hjälpinsatser av kommunens sjuksköterska.

Text och foto: Daniel Henriksson