Artikeln publicerades 30 mars 2023

Medarbetarutbildning stärker livskvalitén för äldre med demens

Enhetschef Mattias Lindvall i färd med övning på sin dator.Förstora bilden

Mattias Lindvall, enhetschef för Solgårdens somatiska avdelning, är i färd med utbildningens avslutande praktiska moment, som innebär att han förser BPSD-registret med data för en fiktiv brukare. Och vi kan avslöja att han klarade momentet galant.

Varje år utbildar omsorg och stöd nya medarbetare i hur kvalitetsregistret BPSD ska användas för att i förlängningen stärka livskvalitén för brukare med demenssjukdom. Utbildning genomförs under två dagar och innehåller både faktakunskap och praktiska moment.

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens och är ett nationellt register med syfte att kvalitetssäkra vården för personer med en demenssjukdom samt bidra till forskning och utveckling.

Demenssjuksköterska Eva Granvik handleder undersköterska Annika Jeppsson.Förstora bilden

Undersköterska Annika Jeppsson (t.h) får handledning av Eva Granvik vid ett av utbildningens praktiska moment.

Det är demenssjuksköterska Eva Granvik som håller i utbildningen för kommunens nyanställda enhetschefer, sjuksköterskor, undersköterskor samt arbets- och fysioterapeuter.

På vilket sätt är BPSD-registret viktigt?

— Det är ett bra och strukturerat arbetsverktyg för personalen att använda i vardagen för att minska oro, ångest och sömnproblem hos våra brukare med demens.

Svalövs kommun har använt kvalitetsregistret sedan 2013 och det är demensverksamhet och dagverksamhet i samarbete med hemvården som arbetar med systemet.

Hur används statistiken i vardagen?

— Den stora vinsten är att verksamheterna får en överblick över den enskildes mående, vilket gör att personalen momentant i vardagen kan sätta in rätt stöd och hjälp i rätt tid för att höja och stärka brukarens livskvalité, säger Eva Granvik.

Tolv kvalitetsparametrar dokumenteras

Socialstyrelsen rekommenderar att en verksamhet genomför registreringen minst en gång om året men i Svalövs kommun har vi valt att kontinuerligt uppdatera registret utifrån brukarens behov. Totalt är det tolv parametrar som dokumenteras.

Medarbetare inom omsorg och stöd utbildas i BPSD-registrering.Förstora bilden

Eva berättar att ett bra resultat för den enskilde och för verksamheten i sig är bra indikatorer på att personalen gör ett bra arbete.

- Sedan är statistiken också bra i ett lärande syfte när vi träffas i våra nätverk. Vi kan tillsammans analysera och diskutera vad personalen gjort för att förbättra den enskilde brukarens mående, tillägger Eva.

Alla som är anslutna till BPSD-registret dokumenterar samma parametrar, vilket gör att det också går att jämföra kommuner och enheter med varandra.

Hur ligger vi till i jämförelse med andra kommuner?

- Jättebra, vill jag säga. Jag är speciellt stolt över att vi gör våra registreringar i multiprofessionella team. Det finns alltid en undersköterska, en sjuksköterska och en fysio- eller arbetsterapeut med. Man behöver allas glasögon för att se det bästa för individen, säger Eva.

I landet börjar man bli bättre på att registrera i team men i Svalöv sticker vi ut på ett positivt sätt.

- Vi når upp till 100 procent på den parametern. Vi ligger också jättebra till när det gäller minskad användning av lugnande läkemedel och det är ett resultat av vårt arbete med personcentrerade aktiviteter. Att vi lär känna och har en bakgrund till vem brukaren är och vad de gillar. säger Eva.

Var med om att bygga upp kvalitetsregistret

Eva Granvik var med om att bygga upp BPSD-registret under sin tid som sjuksköterska och verksamhetsutvecklare på Minneskliniken i Malmö. När det lanserades 2010 var det inte helt lätt att få Sveriges kommuner att ansluta sig. Men genom en satsning från regeringen och socialdepartementet, via anslag för att mäta äldreomsorgen, började kvalitetsregistret etablera sig och nu arbetar 288 av landets 290 kommuner aktivt med BPSD-registret.

— Från att ha varit med om att ta fram kvalitetsregistret och arbetssättet är det nu fantastiskt roligt att arbeta i det och med det. Att faktiskt se att det gör skillnad och att det inte är en skrivbordsprodukt utan det fungerar på riktigt, säger Eva.

Fakta: BPSD-registret

BPSD-registret utvecklades på Kunskapscentrum för demenssjukdomar vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, och ingår sedan hösten 2022 i enheten Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister sedan 1 november 2010. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet är att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom samt att bidra till forskning och utveckling.

Källa: BPSD-registret.

Läs mer om BPSD-registret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Text och foto: Daniel Henriksson