Artikeln publicerades 15 maj 2023

Från 43 till 100 procent och från 76 till 100 procent!

Foto på demensteamtet som gör tummen upp för ett bra arbete ute i verksamheterna.Förstora bilden

Demensteamet gör tummen upp för det fina arbetet som görs ute på kommunens demensenheter.

Rubriken kan verka lite kryptisk men det är egentligen inget konstigt. Det siffrorna berättar är resultaten från vårens projekt som kommunens demensteam drivit och som redovisades vid SveDem:s nationella slutseminarium förra veckan.

I ett av Solgårdens konferensrum hade demensteam kopplat upp sig via Zoom för att redovisa förbättringsarbetet som pågått ute i de olika demensenheterna på våra särskilda boenden under våren. Arbetet är en del i ett projekt som finansieras av socialdepartementet genom kvalitetsregistret SveDem och där målet är att förbättra och utveckla demensvården.

Det var undersköterskorna Ida Nilsson och Åsa Liljedahl som höll i Svalövs kommuns presentation och de redogjorde för vad teamet fokuserat på och resultat för detta.

Foto på Åsa Liljedahl och Ida Nilsson.Förstora bilden

Specialistundersköterskorna Åsa Liljedahl (t.v) och Ida Nilsson.

— Det vi valt att fokusera på och förbättra var dokumentation av våra brukares levnadsberättelser samt deras samtycke till skydds- och begränsningsåtgärder, säger Ida Nilsson.

Ida och Åsa berättar att man valde dessa fokusområden eftersom det vid starten av registreringen i SveDem:s kvalitetsregister för ett år sedan blev tydligt att just dessa två parametrar, utav totalt 30 stycken, hade sämst värden.

Kvitto på ett bra arbete

Under våren har teamet arbetar med att implementera rutiner för hur arbetet med fokusområdena ska gå till ute på demensenheterna. Varje demensenhet har också en representant med i teamet så att kunskapen förs ut till kollegorna på ett bra sätt.

Så vid registreringen i mars fick man kvitto på att arbetet slagit väl ut.

— Dokumenterad levnadsberättelse för våra brukare med demens har ökat från 76 till 100 procent och dokumentationen gällande samtycket för skydds- och begränsningsåtgärder gick från 43 till 100 procent, vilket är toppenbra, säger Ida.

I jämförelse med sverigesnittet ligger Svalövs kommun bra till. Rikssnittet för det två parametrarna ligger på 80 procent.

— Även om detta var ett slutseminarium för projektet så är det något som vi måste hålla i och arbeta med hela tiden för annars tappar vi det igen, säger Åsa.

Levnadsberättelsen ger en djupare kännedom om brukaren

Enligt SveDem:s rekommendation ska en verksamhet minst en gång om året föra in sina värden i kvalitetsregistret men i Svalövs kommun har man valt att göra det i samband med brukarens genomförandeplan, vilket är var sjätte månad

— Med levnadsberättelsen får vi medarbetare en djupare kunskap och kännedom om den enskilde brukaren. Och när vi som jobbar dagligen inte är här kan även vikarier, nyanställda och HSL-personal ta del av dokumentationen via vårt journalsystem, vilket ger bättre förutsättningar i mötet med brukaren, säger Ida.

— I och med att vi började arbeta mer med levnadsberättelse blir det mer personcentrerat och ett annat bemötande. Vi ser en minskad oro hos våra brukare ute på avdelningarna och detta har i sin tur medfört en minskad medicinanvändning, tillägger Åsa.

Hoppas på en fortsättning

I juni månad ska omsorgsverksamheten utvärdera projektet för att se vilken skillnad det tillfört verksamheten.

— Demensteamet har varit ett projekt som vår demenssjuksköterska, Eva Granvik, kunnat driva via SveDem och vi hoppas på en fortsättning efter utvärderingen. Både för demensverksamheten och för Svalövs kommuns skull, säger Ida.

Text och foto: Daniel Henriksson