Artikeln publicerades 25 mars 2024

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Undersköterska och brukare ser på varandra med ett leende.Förstora bilden

Foto: Mostphotos.

Vi vill gärna veta vad du tycker om Svalövs kommuns äldreomsorg. Under vecka 12 började Socialstyrelsen att distribuera enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” till dig som är 65 år eller äldre och som är beviljad insatserna hemvård i ordinärt boende eller särskilt boende för äldre.

Enkäten är rikstäckande och den undersöker de äldres uppfattning om kvaliteten inom hemvården och på äldreboenden. Syftet är att ge underlag till ansvariga tjänstepersoner inom verksamheten och politiker, som sedan används för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

— Att lyssna på de äldre och ta del av deras åsikter och upplevelser av kommunens äldreomsorg är viktigt för oss. Genom denna feedback kan vi identifiera områden att utveckla för att uppfylla brukarnas behov och förväntningar på bästa möjliga sätt, säger Niklas Ahlqvist, områdeschef äldreomsorgen.

Det är Socialstyrelsen som årligen skickar ut enkäten och det går att svara på den fram till och med den 26 maj. I tidigare års undersökningar har svarsfrekvensen för Svalövs kommun legat i paritet med rikssnittet (45,5 procent), men i år hoppas Niklas och verksamheten på en något högre svarsfrekvens.

— Jag hoppas och vill gärna uppmana våra brukare tar sig tid att svara på enkäten och dela med sig av sina erfarenheter. En hög svarsfrekvens ger oss en större trygghet i vårt arbete med att analyserar och identifierar specifika områden där förbättring behövs göras, säger Niklas Ahlqvist.

Frivilligt att delta i enkäten

Som anhörig, vän, bekant eller god man har du möjlighet att tillsammans med brukaren besvara enkäten. Det går att svara via post eller digitalt via internet. Inloggningsuppgifter för att svara digitalt finns med i Socialstyrelsen utskick. Den digitala enkäten finns även på sju andra språk, utöver svenska.

När Socialstyrelsen redovisar resultatet är alla svaren sammanslagna så att det inte kan knytas till enskilda personer. Detta för att deltagaren ska känna sig trygg med att svaren inte läses av andra.

Fakta om Socialstyrelsens enkät

I slutet av mars skickas enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemvård eller bor i ett särskilt boende för äldre.

  • Sista dag att svara på enkäten är 26 maj 2024.
  • Det går att svara via post eller digitalt.
  • Digitalt finns det möjlighet att svara på: svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd-, och lulesamiska.
  • Resultatet publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller i början av oktober 2024.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Socialstyrelsen.

Relaterade nyheter från verksamheten Omsorg & stöd

Text: Daniel Henriksson.