Dödsfall & begravning

När du som anhörig eller vän mister någon nära ställs du inför sorg och saknad, men även inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

När det gäller förfarandet för begravning och jordfästning rekommenderas kontakt med begravningsbyrå. Dessa kan även bistå vid bouppteckning och arvsskifte.

Bouppteckning

Bouppteckning är den sammanställning som görs över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till Skatteverket för registrering.

Om dödsboets tillgångar enbart täcker begravningskostnader behöver ingen bouppteckning göras. Dödsboet ansöker då om att den avlidnes hemkommun ska upprätta en dödsboanmälan till Skatteverket.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan i vissa fall ersätta bouppteckning. Kravet är att tillgångarna i boet inte omfattar fast egendom eller tomträtt samt att tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravningskostnader och kostnader i samband med begravningen.

Bidrag till begravning

Om inte dödsboets tillgångar räcker till begravningskostnaderna kan man begära ekonomiskt bistånd från Svalövs kommun. Bistånd beviljas med högst ett halvt basbelopp som hjälp till begravningskostnad och kostnad för gravsten.

Begravningsombud

Ett begravningsombud granskar begravningsverksamheten och ser till att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Alla som betalar begravningsavgift i Sverige har rätt att begravas på våra kyrkogårdar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Alla församlingar erbjuder begravningslokal utan religiösa symboler.

Begravningsombuden förordnas av Länsstyrelsen. Begravningsombud för samtliga församlingar i Svalövs kommun är Dan Hansson.

Begravningsombud
Dan Hansson
0738-35 40 30
E-post


Kontakt

Lennart Bossen
0418-47 50 79
E-post