Ny i Sverige, integration

Här kan du som är helt ny i Sverige läsa mer om vilken hjälp som finns att få och vad du själv måste göra.

I Svalövs kommun kan nyanlända kommuninvånare få hjälp till med bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi informerar om hur samhället fungerar och erbjuder undervisning i svenska språket.

Om du har allmänna frågor eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta kommunens integrationssamordnare.

Information om Sverige

www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbportal för dig som är ny i Sverige. Här kan du läsa mer om det svenska samhället. All information finns på flera olika språk.

Kontakt

Integrationssamordnare: telefon 0418-47 50 00 (kommunens växel).

Relaterade länkar

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige!

Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår i kursen:

  • ​Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är ny i Sverige och

  • ​har en etableringsplan
  • eller är anhöriginvandrare

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att kontakta kommunens integrationssamordnare på telefon:
0418-47 50 00 (kommunens växel).

Skola för nyanlända

Grundskola

I grundskolan går alla barn mellan 6 och 16 år. I början av det år ditt barn fyller 6 år är det dags att välja vilken skola ditt barn ska gå i.

I Svalövs kommun finns det 6 kommunala grundskolor och 2 fristående skolor. Förskoleklass och fritidshem är integrerade i respektive grundskoleverksamhet.

Du som är ny i Svalövs kommun och vill skriva in ditt barn i förskola/skola kan få hjälp av kommunens samordnare för nyanlända elever, vänligen kontakta:

Elin Arenhag
0418-47 54 12
E-post

Läs mer om grundskolan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasium

Är du nyanländ och vill börja studera på gymnasiet, läs mer om Svalöfs gymnasium här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Komvux i Svalöv erbjuder svenska för invandrare på både dag- och kvällstid, med cirka 15 timmar undervisning per vecka för dagtid och 2 timmars undervisning per vecka för kvällstid. Att läsa på kvällstid innebär självstudier med handledning av lärare. Läs mer om SFI. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.