Färdtjänst

Foto: Skånetrafiken.

Färdtjänst är ett stöd dig som har svårt att resa på egen hand eller med allmänna kommunikationer. Svalövs kommun ansvarar inte för färdtjäns utan detta är överlåtit till Skånetrafiken.

Det är Skånetrafiken som hanterar helheten. Det vill säga att du ansöker hos dem om särskilt tillstånd för att resa med färdtjänst.

Din ansökan kan ske digitalt via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via särskild blanket som finns att ladda ner på Skånetrafikens webbplats (se länk nedan).

Det är Skånetrafikens färdtjänsthandläggare som utreder och beviljar tillståndet och det är också Skånetrafiken som ombesörjer färdtjänstresorna.

Skånetrafiken - information om färdtjänst och hur du ansöker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skånetrafikens färdtjänst kan du ha rätt till om du:

  • är folkbokförd i någon av de kommuner som överlåtit ansvaret för färdtjänst till Skånetrafiken. Svalövs kommun är en av 26 kommuner i Skåne som överlåtit detta ansvar.
  • har ett funktionshinder som beräknas vara i minst tre månader.
  • har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken

Kontakt Skånetrafiken

Kundtjänst Serviceresor:
0771-77 44 33 (måndag-fredag 08.00-16.00).
E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Kundservice:
0771-77 77 77 (vardagar 06.00-22.00, helg 08.00-22.00).