Färdtjänst

Foto: Skånetrafiken.

Färdtjänst är ett stöd dig som har svårt att resa på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst kan vara aktuellt för alla åldrar men du behöver ett färdtjänstillstånd. För att anöka om tillståndet pratar du med en färdtjänsthandläggare.

Färdtjänst kan du ha rätt till om du:

  • är folkbokförd i någon av de kommuner som överlåtit ansvaret för färdtjänst till Skånetrafiken.
  • har ett funktionshinder som beräknas vara i minst tre månader.
  • har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken


Kontakta Skånetrafiken

Kundservice:
0771-77 77 77
(vardagar 06.00-22.00, helg 08.00-22.00).

Kundtjänst Serviceresor:
0771-77 44 33
(måndag-fredag 08.00-16.00).