Kontakta oss

 

Besöksadress: Rönnebergsvägen 8, 268 34 Svalöv.
Postadress: Box 113, 268 22 Svalöv.

Telefon: 0418-66 61 00

E-post: svalofsgymnasium@svalov.se
E-post: svalofsvuxenutbildning@svalov.se

Skolledning

Verksamhetschef/rektor
Lena Hansson
0418-66 61 11
E-post: Lena.hansson@svalov.se

Biträdande rektor
Rebecca Ljung Andersen
0418-66 61 02
E-post: rebecca.ljungandersen@svalov.se

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport yrkesförare
Fordons- och transportprogrammet, inriktning tävlingsteknik
Bygg- och anläggningsprogrammet
Naturbrukprogrammet, inriktning Lantbruk
Gymnasiesärskolan Skog, mark och djur

Biträdande rektor
Kristin Bogsjö
0418-66 61 05
E-post: kristin.bogsjo@svalov.se

Naturbrukprogrammet Djurvård
Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Gymnasiesärskolan Fordonsvård och godshantering

Biträdande rektor
Lotta Jansson
0418-66 61 06
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Vård- och omsorgsprogrammet
SFI
Vuxenutbildning

Administration/kommunikation

Studiebesök/skuggningar/pressansvarig
Åsa Meierkord, kommunikatör
0418-66 61 07
E-post: asa.meierkord@svalov.se

Informationsansvarig/administratör
Viktoria Lind
0418-66 61 00
E-post: viktoria.lind@svalov.se

Åsa Hedborg, vuxenutbildningen
0418-66 61 16
E-post: asa.hedborg@svalov.se

Skolbibliotekarie
Christian Danielsson
0418-666115
E-post: christian.danielsson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare / elevhälsa

Studie- och yrkesvägledare
Lotta Jansson
0418-66 61 06
mobil: 0721-787106
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Naturbruksprogrammen, Bygg- och anläggningsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
mobil: 0721-787117
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Fordonsprogrammen, introduktionsprogrammet, 4-åriga programmen, SFI/VUX.

Skolkurator
Anders Christensson
0418-666119
mobil: 0721-787119
E-post: anders.christensson@svalov.se

Skolsköterska
Christina Andersson
0418-666118
mobil: 0721-787118
E-post: christina.andersson@svalov.se

 

Elevhälsan

Elevhälsan på skolan har ett övergripande ansvar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan träffas regelbundet och finns till för att främja alla elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande så att de uppnår utbildningens mål.

I elevhälsan ingår:

Rektor Lena Hansson 0721-787 111

Bitr rektor Rebecca Ljung Andersen 0721-787 102

Bitr rektor Kristin Bogsjö 0721-787 105

Studie- och yrkesvägledare Lotta Jansson 0721-787 106

Studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson 0721-787 117

Kurator Anders Christensson 0721-787 119

Skolsköterska Christina Andersson 0721-787118

 

Driftsledare

Driftsledare/internatansvarig
Roger Cavling
0418-66 62 00
E-post: roger.cavling@svalov.se

Driftsledare skoljordbruket
John Gustafsson
0418-66 61 70
E-post: john.gustafsson@svalov.se

Driftsledare mjölkproduktion
Ewie Pålsson
0721-787179
ewie.palsson@svalov.se