Kontakta oss

 

Besöksadress: Rönnebergsvägen 8, 268 34 Svalöv.
Postadress: Box 113, 268 22 Svalöv.

Telefon expeditionen:
0418-66 61 00
Måndag-fredag kl 08.00- 16.00
Lunchstängt kl 12-12.30

E-post gymnasiet: svalofsgymnasium@svalov.se
E-post vuxenutbildningen: svalofsvuxenutbildning@svalov.se

 

Skolledning

Verksamhetschef/rektor
Magnus Lindkvist
0418-666104
E-post

Tf. biträdande rektor
David Olausson
0418-66 61 02
E-post

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport yrkesförare
El-och energiprogrammet, inrikting elteknik, lärlingsutbildning
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsförare
Naturbrukprogrammet, inriktning Lantbruk
Naturbruksprogrammet, inriktning Hästhållning, lärlingsutbildning
Anpassad gymnasieskola, Skog, mark och djur

Biträdande rektor
Kristin Bogsjö
0418-66 61 05
E-post

Naturbrukprogrammet Djurvård
Fordons- och transportprogrammet, inriktning tävlingsteknik
Fordons- och transportprogrammet, inriktning personbilsteknik
Introduktionsprogrammen
Anpassad gymnasieskola Fordonsvård och godshantering

Biträdande rektor
Lotta Jansson
0418-66 61 06
E-post

Vård- och omsorgsprogrammet
SFI/grund
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Driftchef
Roger Cavling
0418-66 62 00 Länk till annan webbplats.
E-post: roger.cavling@svalov.se

Kommunikatör
Åsa Meierkord
0418-66 61 07
E-post: asa.meierkord@svalov.se

Administration/kommunikation

Verksamhetskoordinator
Karin Ramström
0418-66 61 00
E-post: karin.ramstrom@svalov.se

Media- och pressansvarig/studiebesök/extern information
Åsa Meierkord, kommunikatör
0418-66 61 07
E-post: asa.meierkord@svalov.se

Administration
Åsa Hedborg, vuxenutbildningen
0418-66 61 16
E-post: asa.hedborg@svalov.se

Skolbibliotekarie
Christian Danielsson
0418-66 61 15
E-post: christian.danielsson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare
Lotta Jansson
0418-66 61 06
mobil: 0721-787106
E-post: lotta.jansson@svalov.se

Naturbruksprogrammen, Bygg- och anläggningsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Marie Eriksson
0418-66 61 17
mobil: 0721-787117
E-post: marie.eriksson@svalov.se

Fordonsprogrammen, introduktionsprogrammet, 4-åriga programmen, SFI/VUX.

Elevhälsan

Arbetslagsledare
Marie Svensson, socialpedagog
marie.svensson@svalov.se

Kuratorer
Katarina Naxéll
0418-666119
mobil: 0721-787119
E-post: katarina.naxell@svalov.se

Alexander Platon
0418-666108
mobil: 0721-787108
E-post: alexander.platon@svalov.se

Skolsköterska
Christina Andersson
0418-666118
mobil: 0721-787118
E-post: christina.andersson2@svalov.se

 

Elevhälsan på skolan har ett övergripande ansvar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan träffas regelbundet och finns till för att främja alla elevers sociala, psykiska och fysiska hälsa, utveckling och lärande så att de uppnår utbildningens mål.

Här finns skolans plan mot kränkande behandling Pdf, 496.7 kB.

I elevhälsan ingår:

Rektor Magnus Lindkvist
magnus-lindkvist@svalov.se

Bitr rektor David Olausson
david.olausson@svalov.se

Bitr rektor Kristin Bogsjö
kristin.bogsjo@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare Lotta Jansson
lotta.jansson@svalov.se

Studie- och yrkesvägledare Marie Eriksson
 marie.eriksson@svalov.se

Kurator Katarina Naxéll
katarina.naxell@svalov.se

Kurator Alexander Platon
alexander.platon@svalov.se

Skolsköterska Christina Andersson
christina.andersson2@svalov.se

Socialpedagog Marie Svensson
marie.svensson@svalov.se

Förstelärare Natalie Ström
natalie.strom@svalov.se

Driftsledare

Driftchef
Roger Cavling
0418-66 62 00
E-post: roger.cavling@svalov.se

Driftsledare växtodling
John Gustafsson
0721-787170
john.gustafsson@svalov.se

Driftsledare mjölkproduktion
Ewie Pålsson (föräldraledig)
vik driftsledare Annelie Persson
0721-787179
annelie.persson@svalov.se

Driftsledare, sällskapsdjur
Maria Skude
0721-787136
maria.skude@svalov.se