Avfall & återvinning

Pappa och son återvinner glasflaskor.

Foto: Mostphotos.

Landskrona – Svalövs Renhållnings AB (LSR) ansvarar för avfallshämtningen i Svalövs kommun. Det är dit du vänder dig med frågor om avfallshämtning, källsortering med mera.

LSR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om bland annat öppettider, avfallshämtning och felanmälan. På LSR:s hemsida finns också en guide till hur man sorterar rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Samråd om revidering av avfallsföreskrifter för Svalövs kommun

Med anledning av ny lagstiftning, som bland annat innebär obligatorisk insamling av matavfall från 2024-01-01 och att kommunerna från samma datum tar över ansvaret för insamling av förpackningar, behöver Renhållningsordningens avfallsföreskrifter revideras.

Kommunstyrelsen i Svalövs kommun beslutade 2023-09-11 att skicka ut revidering av avfallsföreskrifter för Svalövs kommun på samråd. Samrådet pågår mellan den 12 september och den 12 oktober 2023.

Synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter för Svalövs kommun ska lämnas skriftligen
senast den 12 oktober 2023 och skickas in på något av nedanstående sätt:

  • Brev till: Plan- och exploateringsenheten Svalövs kommun, 268 80 Svalöv

Samrådshandlingar:

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering i Svalövs kommun Pdf, 341.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Följebrev Pdf, 176.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När ska jag kontakta LSR?

  • Ägarbyte - formulär finns på LSR:s hemsida
  • Utebliven tömning
  • Ändring av abonnemang
  • Beställningar
  • Saknar kärl eller påshållare
  • Fakturafrågor

Återvinningscentralen i Svalöv

Återvinningscentralen finns på Harjagersvägen 8 i Svalöv. På LSR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du öppettider och aktuell information.

Återvinningsstationer

I Svalöv kommun finns återvinningsstationer i samtliga tätorter. Det är LSR som står för tömning av behållare medan städning av stationerna sköts av Svalövs Kommunservice.

På återvinningsstationerna ska du endast lämna använda förpackningar och tidningar till återvinning – möbler, elektronik, trädgårdsavfall och annat lämnar du till kommunens återvinningscentral.

Nedskräpning

Nedskräpning i naturen och liknande frågor, vänligen kontakta Söderåsens Miljöförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostering

Det är möjligt att själv kompostera sitt organiska hushållsavfall. Innan du börjar krävs det dock en dispens från Söderåsens miljöförbund. Blankett finns på Söderåsens Miljöförbunds webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen har tagits fram av LSR, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, tillsammans med Landskrona stad och Svalövs kommun. Den består av en för de båda kommunerna gemensam avfallsplan med tillhörande bilagor, och renhållningsföreskrifter för Landskrona stad och för Svalövs kommun.

Renhållningsföreskrifter Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Avfallsplan Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.