Kontakta oss

Kontaktuppgifter till medarbetare på Bo, bygg och miljö.

Plan- och exploateringsenheten

Kontakta oss

Vi nås via mail: plan@svalov.se som kollas varje dag.

Lokalstrateg
Ulrika Lassing
0418-47 52 05
E-post

Miljöstrateg
Linn Renström
0418-47 54 20
E-post

Trafikplanerare
Matilda Sandqvist
E-post

Mark- och exploateringsingenjör
Jonathan Jernberg
0418-47 53 92
E-post

Planarkitekt/plansamordnare dp
Anna Heyden
0418-47 51 36
E-post

Planarkitekt dp
Clara Ek
0418-47 51 06
E-post

Planarkitekt öp
Tobias Varga
0418-47 51 25
E-post

Planarkitekt dp
Ludvig Sandberg
0418-47 50 19
E-post

Planarkitekt öp
Nellie Stenvall
E-post

Planarkitekt dp
Hjalmar Christensen (föräldraledig)

Kartassistent
Stig Pettersson
0418-47 51 13
E-post

Trainee GIS-ingenjör
Maria Sjöland Kozlovic
0418-475242
E-post

Administratör
Pia Matthiesen
E-post

Energi- och klimatrådgivare
E-post

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
E-post

Verksamhetskoordinator
Eva Ogard
0418-47 50 97 Telefontid: Måndag - fredag kl. 10.00-12.00   
E-post

Kommunens mäklare vid försäljning av kommunala småhustomter
Emanuel Kvist, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB
0708-28 06 46
E-post

Bygglovsenheten

Kontakta oss

Telefontider helgfria vardagar:

Bygglovsenheten har telefontider från måndag till torsdag mellan klockan 10.00 till 11.00.

Vi nås också via mail bygglov@svalov.se som kollas varje dag.

0418-47 50 98
E-post

Tf. bygglovschef/byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Bedrija Halilovic
E-post

Bygglovshandläggare
Marcus Gunnarsson (föräldraledig)

Bygglovshandläggare
Karl Helgesson
E-post

Administratör/handläggare för bostadsanpassning
Linda Dubec (frånvarande)

Måltidsservice

Kostchef
Ida Thrane
0418-47 51 09
E-post

Städservice

Städchef
Carina Jönsson
0709-45 10 97
E-post

Tf. Samhällsbyggnadschef

Kjell Hedenström
E-post