Kartor, adresser & mätning

Plan och exploateringsenheten ansvarar för kartor och geografisk information inom kommunen samt löpande uppdaterar primärkarta samt byggnads-, adress- och lägenhetsregister. Vid efterfrågan tillhandahåller enheten kartor och kartunderlag. Kommunen har ingen egen mätenhet.

Kartor

Beställ kartor

Hos kommunen kan du beställa kartor som du behöver när du ansöker om bygglov och andra åtgärder. Beställning av nybyggnadskarta görs via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Debitering av nybyggnadskarta sker i samband med framställande av karta enligt gällande taxa. För beställning av situationsplan kontakta plan- och exploateringsenheten via e-post.

Vid frågor om underlag som behövs till din ansökan se hemsida om bygglov Öppnas i nytt fönster. eller skicka din fråga, vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd du vill göra, till bygglovsenheten via e-post.

Karttjänster

Gällande detaljplanering
I kartan över gällande detaljplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om samtliga gällande detaljplaner i kommunen samt länkar till aktuell plankarta och planbeskrivning.

Lantmäteriet
I Lantmäteriets karttjänst "Min karta" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om fastigheter och adresser samt historiska och aktuella flygbilder över kommunen.

Adresser

Kommunen ansvarar för gatunamn och adresser förutom postnummer. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering eller behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer kontaktar plan- och exploateringsenheten via e-post.

För mer information om lägenhetsregistret samt frågor om fastighetsbildning, se Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adresskartor för respektive tätort

Följande är sex stycken adresskartor för varje enskild tätort. Här kan du få information fastighetsbeteckningar och adresser inom respektive ort.

Svalöv Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Teckomatorp Pdf, 768.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kågeröd Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Röstånga Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Billeberga Pdf, 769 kB, öppnas i nytt fönster.
Tågarp Pdf, 337.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Mätning

Kommunen har ingen mätenhet och hänvisar vid mättjänster i första hand till externa aktörer på den öppna marknaden.

Via Lantmäteriets tjänst "Min fastighet" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta detaljerad information om din fastighet, areal, gränser mm. Vid övriga frågor om gränser och mätning kontakta plan- och exploateringsenheten via e-post.