Bostäder & boende

I Svalövs kommun finns unika boendemiljöer i en skön natur och med korta pendlingsavstånd till storstäderna. Är du intresserad av att hyra, köpa eller bygga ny bostad i kommunen finns olika sätt att gå tillväga. På denna sida finns information och länkar till användbara sidor i ditt sökande efter boende.

Hitta bostad i Svalövs kommun

Hyra bostad

Vill du hyra bostad vänder du dig direkt till de olika hyresvärdarna i kommunen.

Kommunens bostadsbolag AB SvalövsBostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har hyresbostäder i samtliga av kommunens sex tätorter Kågeröd, Billeberga, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och Tågarp.

För hyresbostäder hos övriga privata hyresvärdar finns bland annat följande bostadssökarsidor:

Är du fastighetsägare som hyr ut bostäder i Svalövs kommun och vill vara med på den här sidan är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Köpa bostad

Är du intresserad av att köpa bostad, villa eller fritidshus finns ett antal privata fastighetsmäklare du kan vända dig till:

Köpa tomt

Aktuell information om lediga tomter i kommunen och om hur du går tillväga för att köpa en tomt.

Lediga tomter
För mer information om lediga tomter som ligger ute till försäljning i Svalövs kommun, kontakta Länsförsäkringar fastighetsförmedling via e-post.

För ytterligare information gällande tomtförsäljning kontakta kommunens plan- och exploateringsenhet via e-post.

Tomtkö
Svalövs kommun har en tomtkö för småhustomter. Ansökan om plats i tomtkö görs via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har hand om kommunens tomtkö och all försäljning av kommunens lediga småhustomter. Här hittar du regler om tomtkö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boende i Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborgs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida under "Bo och flytta hit" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om boende i nordvästra Skånes elva kommuner.

Bostadförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet för Svalövs kommun är ett vägledande dokument vid planering för nybyggnation och vid förvaltning och utveckling av det befintliga bostadsbeståndet.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram anges kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd vid framtagandet av översiktsplan och detaljplaner och som ett underlag för beslut om insatser gällande boende och bostadsfrågor i kommunens andra verksamheter.

För information om kommunens bostadsförsörjningsansvar, se boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bostadsförsörjningsprogram - Svalövs kommun

Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2018 och består av två delar.

Del 1: här presenteras kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen Pdf, 603.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Del 2: här redovisas underlag och analyser Pdf, 15.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Fem fokusområden
Svalövs riktlinjer för bostadsförsörjning presenteras under fem fokusområden, vilka åtföljs av planerade och pågående åtgärder. De fem fokusområdena är:

  • En stärkt roll som attraktiv boendekommun i regionen Skåne.
  • Ett utökat och varierat bostadsutbud i hela kommunen med ett särskilt fokus på de större orternas centrala och stationsnäralägen.
  • Bostäder för de som står utanför bostadsmarknaden.
  • Ett utvecklat bostadssocialt arbete.
  • Bostäder som tillgodoser de äldres efterfrågan och behov.

Bostadsanpassning, bostadstillägg & bostadsbidrag

Bostadsanpassning

För kommuninvånare med funktionsnedsättning finns möjlighet till ekonomiskt bidrag för anpassning av permanent bostad. Mer information om hur du går tillväga för ansökan om bostadsanpassning finns här på webbplatsen under "Bostadanpassning" Öppnas i nytt fönster..

Bostadstillägg

Är du pensionär kan du ha möjlighet till bostadstillägg. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Ansökan om bostadstillägg görs via pensionsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bostadsbidrag

Barnfamiljer eller unga, under 29 år, som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende kan ansöka om bostadsbidrag.

Ansökan om bostadsbidrag görs via Försäkringskassan: