Svalövs kommun

Kontakta oss

Bild på en gata i centrala Svalöv.

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
e-post

Plan- och exploateringsenheten

Plan- och exploateringschef
Elin Persson
0418-47 50 00 (växeln)
e-post

Mark- och exploateringsingenjör
Diana Sohrabi Nejad
0418-47 53 92
e-post

Mark- och exploateringsingenjör
Mathias Kopka (föräldraledig)

Lokalstrateg
Ulrika Lassing
0418-47 52 05
e-post

Miljöstrateg
Balthazar Mandahl Forsberg
0418-47 54 20
e-post

Trafikplanerare
Matilda Sandqvist
0418-47 51 78
e-post

Planarkitekt
Anna Heyden
0418-47 51 36
e-post

Planarkitekt
Hjalmar Christensen
0418-47 50 19
e-post

Planarkitekt
Clara Ek
0418-47 51 06
e-post

Planarkitekt
Nellie Stenvall
0418-47 51 25
e-post

Planarkitekt
Tobias Varga (föräldraledig)

Kartassistent
Stig Pettersson
0418-47 51 13
e-post

Energi- och klimatrådgivare
e-post

Bygglovsenheten

Bygglovschef
Lina Bencell
0418-47 50 00 (växeln)
e-post

Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Bedrija Halilovic
e-post

Bygglovshandläggare
Marcus Gunnarsson
e-post

Administratör
Linda Dubec
e-post


Gata och park

Gatu- och parkchef
Mattias Wiman
Ansvarig för park, idrottsanläggningar, aktivitetshus och idrottshallar
0418-47 50 00 (växel)
e-post

Gatuchef
Emil Bernhardsson
0418-47 51 17
e-post

Teknisk koordinator
Annika Svensson
0418-47 51 24
e-post

Måltidsservice

Kostchef
Ida Thrane
0418-47 51 09, 0709-47 51 09
e-post

Städ

Städchef
Carina Jönsson
0709-45 10 97
e-post

Publicerad: 2021-09-30

Sidansvarig: Mats Dahlberg

Kontakt

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91
e-post

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun