Filmklipp från saneringen

Se hur den termiska anläggningen växer fram och hur marken saneras via Svalövs kommuns YouTube-kanal.

Saneringen av det södra före detta BT Kemi-området inleddes den 15 juni 2020 och ska vara färdig i december 2021. Saneringen utförs som en kombination mellan innovativ termisk in situ – där föroreningarna ångas ur marken och tas omhand i en reningsanläggning ovan mark – och mer traditionell schaktsanering.

Del 1
Schaktarbeten saneringen

Del 2
Borrningsarbeten i termisk anläggning

Del 3
Installation av termisk anläggning