Artikeln publicerades 9 maj 2016

BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Under våren har BT Kemi Efterbehandling arbetet med en huvudstudie som utreder olika saneringsalternativ för det södra BT Kemi-området och med anledning av detta välkomnar vi allmänheten till ett informationsmöte.

Saneringen av södra området beräknas starta 2018/2019. På mötet kommer vi att presentera olika saneringsalternativ samt de alternativ som förordats och som Svalövs kommun håller på att besluta om.

När: torsdag 19 maj, kl. 19.00. Vi bjuder på fika!
Var: Torgskolan, Skolgatan 1b, Teckomatorp

Medverka i Chalmers forskningsstudie - enkätundersökning på mötet!
Under arbetets gång av saneringsstudien har BT Kemi Efterbehandling också deltagit i en forskningsstudie som Chalmers tekniska högskola drivit. Forskningsstudien använder sig av den på Chalmers utvecklade SCORE-metoden, vilket är ett utvärderingsverktyg för saneringsprojekt. Syftet med studien är att undersöka allmänhetens inställning och acceptans till olika saneringsalternativ.

Projektledningen inom BT Kemi Efterbehandling och forskarna på Chalmers skulle uppskatta mycket om allmänheten vill bidra genom att delta i en enkätundersökning, som delas ut på mötet efter inledande presentation och i samband med fika.

Det är viktigt att poängtera att enkätsvaren inte kommer att påverka kommunens val av förordat saneringsalternativ. Däremot kommer resultatet av enkäten att vara till stor nytta för SCORE-analysen och därmed utvecklingen av deras metod samt att man får en förståelse för hur allmänheten prioriterar eller om det finns någon oro förknippat med utförande eller slutresultat av saneringen.

Välkomna!
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Vad är SCORE-metoden?
SCORE har utvecklats för att göra hållbarhetsanalyser av olika åtgärdsalternativ vid sanering av förorenade områden. Metoden syftar till att göra en utvärdering av hur hållbarhetsbedömningar kan påverka åtgärdsval och effektivitet i efterbehandlingen. Analysen görs i tre delar, en miljömässig analys, en ekonomisk analys och en social analys. I flera av analyserna ingår workshops med olika typer av intressenter och/eller personer med kunskaper om samhället runt om saneringsobjektet.