Artikeln publicerades 3 november 2017

Glädjande besked för Teckomatorp och saneringen av BT Kemi-området!

Det gamla Sockerbruket köptes upp av Bönnelyche & Thuröe, BT Kemi 1967. Arkiv: Björn Malmroos

Nu är det äntligen klart! Naturvårdsverket har nu beviljat de statliga medel som krävs för att inleda och slutföra saneringen av södra delen av området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp.

Det har varit en del turer fram och tillbaka. Vid en tidpunkt fanns det en stor osäkerhet kring när projektet skulle kunna slutföras.

Men det var vid gårdagens möte med Annika Jansson, enhetschef Naturvårdsverket, och Magdalena Gleisner, handläggare Naturvårdsverket, som Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och kommunchef Stefan Larsson mottog Naturvårdsverkets generaldirektörs beslut i ärendet om att bevilja pengarna i sin helhet.

– Beskedet är verkligen glädjande för Svalövs kommun och Teckomatorp att vi nu äntligen kan se ett slut på den miljöskandal som inleddes för över 40 år sedan. Det var osäkert in i det sista om vi skulle få de medel vi ansökt om. Men nu är vi där, vilket är fantastiskt, säger Birgitta Jönsson.

Totalt rör det sig om 170,7 miljoner kronor i statliga bidrag som nu beviljats för åren 2018-2023. Detta innebär att projektet för 2018 kommer att få bidrag för att upprätthålla den skyddspumpning som pågått i ett antal år. 2019 kommer att bli ett planeringsår för det operativa saneringsarbetet som kommer att utföras under perioden 2020 till 2021.

– Att saneringens slutförande 2021 sammanfaller med att Söderåsbanan öppnas för Pågatågstrafik är väldigt lyckosamt och bra tajmat. Vi ser redan nu en positiv inflyttning i kommunen och i Teckomatorp och med dessa positiva nyheter är jag helt säker på att Svalövs kommun kommer att ytterligare stärka sin position i Skåne som en attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i, säger Birgitta Jönsson.

Hans-Inge Svensson (S), ordförande BT Kemi Efterbehandling, är också mycket glad över beskedet.

– Detta är väldigt glädjande att Naturvårdsverket beviljat medlen och att vi nu kan komma igång med den tidplan vi tidigare också varit överens om. Glädjande är det också för Teckomatorpsborna att vi äntligen får ett slut på denna affär, säger Hans-Inge Svensson.

För frågor, vänligen kontakta:
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18

Hans-Inge Svensson (S), ordförande BT Kemi Efterbehandling.
Tel: 073-352 33 70