Artikeln publicerades 1 juni 2020

Information från BT Kemi Efterbehandling i brevlådan och på hemsidan

Coronoapandemin satte stopp för ett öppet informationsmöte - men inte för information om den kommande saneringen av det före detta BT Kemi-området. Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hemsidan presenteras arbetet som ska inledas under sommaren.

I fredags, den 29 maj, fick alla hushåll i Teckomatorp en informationsfolder från BT Kemi Efterbehandling i brevlådan. Skriften berättar om saneringen av det södra före detta BT Kemi-området och efterbehandlingsarbetet som inleds under sommaren. Utskicket ersätter det möte för allmänheten som normalt brukar hållas vår och höst, men som nu inte kan arrangeras på grund av pågående coronapandemi.

Informationsfoldern finns såklart även digitalt på BT Kemi Efterbehandlings hemsida. På hemsidan kommer det dessutom att sammanställas nyhetsbrev under hela saneringsperioden med uppdateringar kring hur arbetet fortlöper. Därutöver kan arbetet följas på projektets Instagram @btkemi.