Artikeln publicerades 14 oktober 2020

Paus i leveransen av ren jord ger färre bilar

Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren jord. Även om utlastning av förorenade massor och betong fortsätter så kommer transporterna med detta att minska drastiskt.

När saneringen av det före detta BT Kemi-området är klar ska hela området vara täckt med en meter ren jord. Sedan saneringsstart den 15 juni har därför ett stort antal lastbilar levererat rena jordmassor till Teckomatorp. Hittills har lite mer än hälften av de massor som behövs körts in. Från och med onsdagen den 14 oktober görs därför ett uppehåll i dessa transporter.

- Vi gör nu en paus i arbetet med intransporten eftersom vi behöver plana ut och ta hand om de massor som redan finns på området, säger platschef Johnny Palmberg, Geoserve.

Jämte dessa intransporter av rena massor har också förorenad jord och betong transporterats ut. Dessa arbeten kommer att fortsätta - men antalet lastbilar till och från det södra BT Kemi-området kommer drastiskt att minska med intagningsstoppet. Arbetet med transporterna av ren jord kommer att återupptas längre fram när området är redo för den andra hälften av jordmassorna.

Meterstäckningen med ren jord är både en saneringsåtgärd och ett sätt att återställa markområdet. När saneringen är avslutad lämnar projektet ifrån sig ett enklare rekreationsområde till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om hur området sedan ska användas.