Information om Svalövs näringsliv

Vi tycker att det är viktigt att veta vad du som företagare tycker om oss. Att jämföra sig med andra är också ett bra sätt att lära av andra. Svenskt Näringlivs näringlivsranking om företagsklimat är ett sätt och Insikt, som genomförs av de flesta av Sveriges kommuner ett annat.

Svenskt Näringslivs näringslivsranking

Årligen genomför Svenskt Näringsliv en näringlivsranking av det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I enkätundersökningen får företagarna besvara en rad frågor om hur de upplever sitt företags situation ur olika synvinklar. Bland annat ställs det frågor om kommunens service och attityd gentemot företagarna.

Till grund för rankingen ligger enkätsvar från företag men också statistik över kommunernas utbildningsnivå och företagande. Undersökningen utförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Läs mer om ranking och företagsklimat på Svenskt Näringsliv webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Svalövs kommuns ranking. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insikt

Svalövs kommun har valt att delta i Insikt. Sedan 2011 har kommunerna möjlighet att ta del av företagares åsikter genom Insikt, en servicemätning av kommunernas företagsservice.
Insikt drivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och vänder sig till dig som företagare som haft aktiva ärenden i din kommun under det gångna året. Tanken är att öka kunskapen kring företagens syn på kommunen.

Det som bedöms i denna undersökning är hur de företag som under det aktuella året haft ärenden som hanterats inom den kommunala myndighetsutövningen: brandskydd, bygglov, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd – upplever hanteringen.

Företagen får svara på frågor som handlar om hur de upplever att informationen i samband med ärendet varit och hur företagaren upplever att tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten varit i samband med ärendet. SKR sammanställer en rankning av resultatet och man har valt att arbeta med Nöjd Kund Index (NKI).

SKR:s senast rakningmätning Insikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.