Företagsservice

Svalövs kommun stödjer en positiv utveckling av det lokala näringslivet och besöksnäringen - en näring som huvudsakligen består av små och medelstora företag.

Kommunens näringslivsstrategi har fokus på kommunal profilering, regional samverkan och förutsättningar för lokalt företagande.

Vårt uppdrag

Svalövs kommun ska på olika sätt samverka och stimulera, samt medverka till att skapa ett kreativt och framåtsträvande företagsklimat inom alla sektorer i kommunen.

Kommunens företagsservice består bland annat i att medverka i olika utvecklingsprojekt, bygga nätverk, ge råd och stöd i företagsfrågor, starta-eget-frågor, vara bollplank i marknadsföring och profileringsfrågor, samt anordna mässor, utbildningar, temaarrangemang och mycket mer.

Företagslots

Vad gör företagslotsen?

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Vi kan ge dig vägledning och samordna dina kontakter i kommunen.

Här behöver du initialt bara kontakta en person inom kommunen, även om ditt ärende spänner över flera verksamheter. Enkelt och bra!

Ärenden i företagslotsen kan exempelvis vara:

  • miljötillstånd
  • detajlplanebestämmelser
  • bygglov
  • tomter för industri, handel och kontor
  • livsmedelstillstånd
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • brand- och säkerhetstillstånd
  • trafikfrågor
  • platsupplåtelse

Checklista inför företagslotsen Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Företagsregister

Svalövs kommun använder ett företagsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att skapa en snabb och bra dialog mellan företag, näringsliv och kommunen. Via registret hanterar vi utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till företagsträffar och annan näringslivsinformation.

För att företagare lättare ska kunna få kontakt med varandra är företagsregistret tillgängligt här på kommunens hemsida och innehåller aktiva företag med verksamhet inom kommunen. Det underlättar även för de företag och personer utanför kommunen som vill hitta nya affärspartners och leverantörer.

Företagsregistret är kostnadsfritt och innehåller aktiva företag med verksamhet inom kommunen och bygger på uppgifter från myndigheter och er företagare.

Vi vill gärna att ditt företag finns med!

Anslut ditt företag kostnadsfritt

Svalöv kommun har valt Update System AB som leverantör av system. Registrera ditt företag online. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter
Din integritet som företagare skyddas i enlighet med gällande lagstiftning.

Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsmark och lokaler

I Svalövs kommun finns verksamhetsområden och lokaler i bra lägen. Är du företagare och intresserad av att utveckla eller etablera ny verksamhet är du välkommen att höra av dig till kommunens näringslivsenhet.

Information om verksamhetsmark och lokaler Öppnas i nytt fönster..