Leader

Leader är en metod för utveckling utifrån lokala förutsättningar genom samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Den har funnits inom EU i många år och baseras på en skriftlig strategi som tas fram inom ett område.

Ett Leaderprojekt finansieras genom medel från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Därför är det viktigt att en dialog förs med kommunen. Projektet har också medfinansiering från privat håll, detta kan exempelvis vara arbetstimmar.

Svalövs kommun ingår i Leaderområdet Nordvästra Skåne med Öresund, som har sitt kontor i Örkelljunga.

Leaderprojektet Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv samt Söderåsens nationalpark.
Information om Leaderprojektet Söderåsen 2.0