Studentpraktik på Kanslienheten i Svalövs kommun

Vi behöver dig som inom ramen för din samhällsvetenskapliga utbildning söker en terminslång praktikplats. Du som söker är intresserad av politiskt styrda organisationer.

Kanslienheten ansvarar för den politiska handläggnings och ärendehanteringen. På kansliet finns nämndsekreterare, bolagssekreterare, dataskyddsombud, jurister, kommunarkivarie, överförmyndarhandläggare och registratorer. Vi ansvarar också för bland annat kommunens interna kontroll och för allmänna val/folkomröstningar.

Som praktikant hos oss får du tillsammans med kollegor vara delaktig i ovan nämnda delar genom att bland annat delta i politiska möten, spökskriva tjänsteskrivelser och driva mindre utvecklingsprojekt. Med det stundande EU-parlamentsvalet i maj 2024 vore du som praktikant också en del i planeringen.

Din praktik kommer att genomföras under höstterminen 2023.

Kanslienheten sitter i Svalövs kommunhus med goda pendlingsmöjligheter från Lund och Malmö.

Kontaktperson:
Fredrik Rosenkvist
Enhetschef kansli
Svalövs kommun
Kommunledningskontoret, Administrativa avdelningen
0418-47 50 37
fredrik.rosenkvist@svalov.se
www.svalov.se
Länk till annan webbplats.