Kontakta oss

Kontaktuppgifter till medarbetare på Utvecklingsavdelningen. I avdelningen ingår verksamheterna: näringsliv och turism, fritid, kommunikation och strategisk utveckling.

Näringslivsenheten

Näringslivsansvarig
Joakim Nilsson
0418-47 51 89
E-post

Näringslivskoordinator
Arnela Kadic
E-post

Näringslivsassistent
Gisela Christensson
0418-47 53 06
E-post

Projektledare Söderåsen 2.0
Fredrik Kocon
0418-47 50 99
E-post

Projektkoordinator Söderåsen 2.0
Alexandra Kronholm
E-post

Turistinformationsansvarig
Magdalena Szalay
0418-47 50 73
E-post

Fritidsenheten

Fritidschef
Niklas Fonskov
0418-47 50 30
E-post

Processledare allaktivitetshuset
Johan Cöster
0418-47 54 00
E-post

Kommunikationsenheten

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24
E-post

Webbredaktör
Kristina Hansson
0418-47 50 15
E-post

Grafisk formgivare
Jessica Rosén
0418-47 50 90
E-post

Projektledare digital utveckling
Johan Wikström
0418-47 52 35
E-post

Strateger

Folkhälso- och barnrättsstrateg
Li Merander
0418-47 53 52
E-post

Utvecklingsstrateg
Kristina Prahl
0418-47 50 17
E-post

Strategisk arbetsmarknad

Projektledare FAST-projektet (Förbättrad arbetsgivardialog för sänkta trösklar) Familjen Helsingborg
Helena Tängdén
0418-47 53 27
E-post

Utvecklingschef

Hanna Åstrand
0418-47 50 78
E-post