Artikeln publicerades 14 juni 2023

Utökad service med ny e-tjänst

Dalibor Vasic, enhetschef ekonomiskt bistånd, klipper bandet för att markera att verksamhetens nya e-tjänst och nya webbsidor.Förstora bilden

I veckan firades det lite extra på verksamheten för Ekonomiskt bistånd för att man sjösatt en ny e-tjänst och arbetat om informationen på webben.

Dalibor Vasic, enhetschef för ekonomiskt bistånd, fick äran att klippa bandet för att markera utfört uppdrag:

— Jag har inte gjort så mycket själv i detta arbete utan här är det ni medarbetare som lagt ner mycket tid. Utan er hade detta inte varit möjligt. Så nu kan kommuninvånaren som för första gången ansöker om ekonomiskt bistånd också göra det digitalt. Då gör vi detta officiellt och klipper bandet. Stort tack och snyggt jobbat alla.

Enheten för ekonomiskt bistånd ingår i verksamheten Arbete, integration och välfärd, som tillhör social sektor i Svalövs kommun.

På vilket sätt underlättar detta för er och för kommuninvånarna?

— För vår verksamhet innebär den nya e-tjänsten att vi kan arbeta mer effektivt och handlägga ärenden lite snabbare, vilket innebär bättre service. För kommuninvånarens del blir det mer flexibelt, tillgängligt och enkelt att göra en ansökan. De blir inte lika beroende som tidigare av verksamhetens mottagningstider, säger Dalibor.

Arbete har pågått under våren och syftet är att det ska öka servicegraden för kommuninvånarna och att det ska ge mer utrymme för socialt arbete kontra det administrativa.

Ni har också arbetat om informationen på webben, vad är den stora skillnaden?

— Vi har strukturerat om information och det man möts av nu är tydligare och mer utförligt. Vi har också samlat de mest frekventa frågorna vi fått till oss i verksamheten i ett frågor-och-svar-avsnitt. Det vi också har på gång som ett komplement är en instruktionsvideo över hur våra e-tjänster fungerar, avslutar Dalibor med att berätta.

Text och foto: Daniel Henriksson