Föreningsservice

Bild på personer som genomför ett gympapass.

Information till föreningar verksamma i Svalövs kommun

Ansökan om lotteritillstånd

Kommunen beviljar föreningar och organisationer lotteritillstånd för försäljning av lotter inom kommunen. Det är Lotterilagen som reglerar hur denna tillståndsgivning går till och vad som krävs av de föreningar som avser att sälja lotter.

För svar på frågor gällande lotteritillstånd, kontakta kultur- och fritidschef Niklas Fonskov.

Bidragsfrågor

Bokning av idrottshallar och konstgräsplaner

Bidragsberättigade föreningar i kommunen betalar ingen hyra för de timmar man bokar i idrottshallarna. För mer information se bidragsbetämmelser för föreningar i Svalövs kommun.

För privatpersoner, företag och icke bidragsberättigade föreningar som bokar tider i idrottshallarna framgår priserna nedan.

På sidan "Idrott & motion" under "Idrottshallar" finns information om respektive hall.

För bokning, vänligen kontakta:
Ivanka Knezevic, administratör kultur och fritid
0418-47 51 37
E-post

Utyrningstaxor - kommunens gymnastiksalar och idrottshallar

Privatpersoner
Gymnastiksalar (Tryckhall/Röstånga idrottshall): 100 kr/timme
Idrottshallar: 150 kr/timme

Företag, kommersiella arrangemang samt för skolor utöver kommunal grundskola
Gymnastiksalar/Idrottshallar: 200 kr/timme

Ideella föreningar
Ideella föreningar har nolltaxa för barn och ungdomar upp till och med 20 år.
Vuxenverksamhet (över 20 år) betalar 100 kr/timme.

Reducerad taxa för seniorer 65+ och personer med funktionsvariation.
50 kr/timme (vardagar före kl 17.00 gäller nolltaxa)

Uthyrningstaxa - kommunens konstgräsplaner

Ideella föreningar
Ideella föreningar har nolltaxa.

Övriga
Konstgräsplaner: 300 kr/timme

Föreningsregister

Välkommen till Svalövs kommuns digitala föreningskatalog. Saknar ni någon förening kan det bero på att föreningen själv valt att inte presentera sig. Kontakta gärna fritidsenheten i så fall.

Till föreningsregistret Öppnas i nytt fönster.

Hjälp med marknadsföring

Föreningarna erbjuds möjlighet att få hjälp med marknadsföring av sina verksamheter. Det kan till exempel vara i form av att få hjälp med att distribuera informationsmaterial till skolelever i kommunen.

Ett annat exempel är den samordning av olika aktiviteterna under sportlovet. Kommunen hjälper då till med marknadsföringen av föreningarnas aktiviteter genom att samla allt i ett sportlovsprogram som delas ut till alla elever i skolorna i kommunen.

Kontaktperson är Sara Vikström Olsson.

Kopiering

Föreningar som önskar hjälp med att kopiera informationsblad, protokoll och andra handlingar kan få detta till självkostnadspris.

Kontakta vaktmästare Birgitta Friberg.

Utbildning av föreningsledare

Kommunen bjuder årligen in föreningarna till olika utbildningar eller temakvällar. Har du några funderingar kring vad dessa bör innehålla hör gärna av dig till kultur- och fritidschef Niklas Fonskov.

För att ta del av vilka utbildningar som är aktuella se RF SISU Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utlåning av material

Föreningarna har möjlighet att låna högtalaranläggning och startklocka.

För bokning och frågor, kontakta Ivanka Knezevic.

Utvecklingsfrågor - föreningsverksamhet & fritid

Frågor kring detta hjälper vi gärna till med. Du kan få tips hur du går tillväga för att starta en förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från stiftelser, fonder med mera. Du är även välkommen att ta kontakt för att stämma av olika idéer som du har kring utvecklingen av fritidsaktiviteter i kommunen.

Kontaktperson Sara Vikström Olsson.