Svalövsambassadör

Vem kan nominieras?
De som kan nomineras är personer eller föreningar som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalöv på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete. För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam under den tid som nomineringen gäller. Anställd i kommunen kan också utses.

Vem kan nominera?
Det är våra kommuninvånare som nominerar och förslagen ska innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen på pristagare samordnas sedan av Svalövs kommun.

Ändrade rutiner från 2017
Tidigare utsågs Svalövsambassadör vartannat år och det kunde utses flera ambassadörer vid samma tillfälle. Från och med 2017 är det endast en Svalövsambassadör som utses men utnämningen sker varje år. Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år.

Svalövsambassadör 2005 - 2023

2023
Cecilia Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen i Svalöv

Motivering: "Cecilia Persson, verksamhetschef vid den av Region Skåne drivna vårdcentralen i Svalöv, fick år 2022 Region Skånes utmärkelse som Årets chef. Hennes ledarskap uppmärksammades därmed på tydligaste sätt. Cecilia har drivit ett utvecklingsarbete mot ett förändrat arbetssätt, och genom att det kommit att kallas Svalövsmodellen, har det också givit Svalöv mycket god uppmärksamhet i hela landet. Cecilia är dessutom mycket mån om ett gott samarbete med andra aktörer i samhället, varav Svalövs kommun är en."

2022
Bengt-Åke Sjölund, eldsjäl i Svalövs Bollklubb

Motivering: ”Svalövs stora eldsjäl, Bengt-Åke Sjölund, har varit engagerad i Svalövs Bollklubb under 60 år. I Svalövs BK har han engagerat sig som lagledare, ungdomstränare, i styrelse och inte minst varit aktiv i lotterier och insamlingar för ungdomarna. Lyckliga barn och ungdomar har varit hans motto.”

2021
Loulou Lamotte, artist

Motivering: "Artisten Loulou Lamotte, som egentligen heter Stephanie Louise Caroline Lamotte, bor sedan några år i Röstånga. Loulou är en välkänd sångerska och låtskrivare som med sin person och sina framgångar satt sin hemort och Svalövs kommun i fokus. Inte minst med hennes senaste framgångar tillsammans med The Mamas i Melodifestivalen."

2020
Ingen Svalövsambassadör utsågs detta år.

2019
Ola Stigmar, deltidsbrandman och Röstångabo

Motivering: "Ola startade en insamling med målet att få ihop
100 000 kronor för att stötta det arbete som World Childhood Foundation utför. I sin ansträngning för att nå det målet så lovade han, om det lyckades, att springa det 21 kilometer långa Göteborgsvarvet. Han lyckades med råge. När insamlingen avslutades hade hela 127 882 kronor samlats in och Göteborgsvarvet klarades också av i finfin stil med larmställ och komplett rökdykarutrustning. Olas fina insatser har också uppmärksammats i både regional och lokal media."

2017
Anders Arborelius, kardinal, vatikanen.

Motivering: "Anders Arborelius som är första svensk någonsin att utses till kardinal av Påven har under åren 1971-1998 varit verksam på Norraby Kloster. Norraby Kloster är ett katolskt karmelitkloster för munkar inom katolska kyrkan i Sverige, beläget i Tågarp, Svalövs kommun, invigt 1968. Anders Arborelius pratar mycket gott om kommunen och sina år på Norraby kloster och är i och med detta och sin utnämning till kardinal en mycket god ambassadör för Svalövs kommun."

2015
Alexander Persson, student/sommarjobbare på kommunen
Jan Sturesson, företagare
Annelie Johnsson, företagare/ideell
Leif Wennerberg, Svalövs kommun, Näringsliv & Turism
Agneta & Arne Nordqvist, Företagarna/ideell
Kristina Backe, kultur
Margareta Sjödin, Svalövs kommun, Åsgården
John-Ove Hansson, donator Svalövs skulpturpark
Håkan Wifvesson, ideell

2013
Susanne Jardeback, konstnär
Fredrik Jönsson, engagemang i olika föreningar
Mathilda Sunesson, handbollsspelare
Alfred Christensson, simmare
Bengt Andersson och Filmlinjen på Fridhems Folkhögskola, lärare
Lars Arvidsson, KG Handelsträdgård
Lennart Johansson, fotograf

2011
Ted Kjellsson, reklamfilmmakare & regissör
Nils Phillips, eldsjäl & ordförande för Kulturföreningen Akustik
Niclas Nornemark, ordf & initiativtagare till Svalövs kulturhus
Sven Mellhorn, programledare på Radio CMR 105,5

2009
Karin Bengtsson, Mormors Bod & Kaffestuga
Helge Åkesson & Erik Gustavsson, Korpen i Svalövs kommun
Motorbanan Ring Knutstorp

2007
Röstånga turist- och hembygdsförening
CMR Radio 105,5
Flinckmans Café

2005
Andreas Jakobsson, fotbollsspelare
Sten Moberg, VD Svalöf Weibull
Stig Persson & Fredrik Nilsson, fotbollsdomare
Bente Brosböl Hansen, keramiker
Roger Johansson, rektor Fridhems Folkhögskola
Martin Nilsson, sångare
Elin Ahlberg, skådespelare & artist