Veteväggen

Veteväggen

Projektet Veteväggen startade ursprungligen genom att föreningen Streetcorner erhållit ett bidrag för en muralmålning genom Kulturrådet.

Projektet byggde på att Streetcorner tillsammans med medborgare i Svalövs kommun skulle skapa en målning som gestaltade kommunens byar/historia och medborgarna i kommunen. Underlaget togs fram genom att föreningen under en vecka var ute och träffade medborgare/föreningar och företag i kommunens byar och fick på detta sätt tillgång till historier, viktiga platser och händelser som utspelats både i nutid och dåtid.

Själva målningen skapades sommaren 2022 under cirka 10 dagar på Tryckhallens vägg på Kvarnhuset som vetter mot tågspåren. Barn, ungdomar, vuxna och pensionärer var med och målade tillsammans med föreningens konstnärer.

Resultatet blev en fantastisk bild på 40 x 7 meter som binder ihop kommunens byar, medborgare och som tillsammans ger en bild över vår fina kommun skapad tillsammans.

Vill du veta mer om Veteväggen och projektet? Titta på Streetcorners film nedan.