Let´s Move

Maria Naidu, kommunkoreograf i Let´s Move.

Maria Naidu, kommunkoreograf i Let´s Move.

Projektet Let's Move, ett samverkansprojekt mellan kommunen och Riksteatern Skåne, har utforskat dansen som verktyg för bättre folkhälsa.

Maria Naidu, kommunkoreograf, har lärt ut en form av linedance som passar till alla sorters musik och för alla åldrar och deltagarna har inte behövt ha någon tidigare danserfarenhet. Projektet har samverkat med föreningar, näringsliv, skola, vård och omsorg, socialtjänst - och ambitionen har varit att få träffa så många invånare som möjlighet i hela kommunen.

Om projektet

Projektet med kommunkoreograf är avslutat och pågick i Svalövs kommun 1 september 2023 – 30 juni 2024. Det finansierades av Riksteatern Skåne med stöd av Region Skåne. Kommunkoreograf är en metod som har provats och utvecklats i kommuner sedan 2016 och syftar till att tillgängliggöra dansen för nya grupper av invånare.

Syftet med Let´s Move har varit att få ökad gemenskap och aktivtet på fritiden i alla kommunens tätorter. Det är en folkhälsoutmaning med ökad ensamhet och färre som rör på sig. Samtidigt finns det ett ökat intresse för att prova på dans, framförallt bland barn och unga.