Omsorg på obekväm arbetstid

Svalövs kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Verksamheten är förlagd till Garvarens förskola i Teckomatorp och vänder sig till förskolebarn 3-5 år och till barn 6 -12 år som är inskrivna i skolbarnomsorg. Det finns ett begränsat antal platser. Omsorgen utgår från barnets behov av kontinuitet och trygghet.

Du kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid via kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktuella öppettider

Måndag till fredag, klockan 18.00-06.00 samt helger, dock inte påsk- och julhelg.

Ytteligare information

För mer information om verksamheten, vänligen kontakta rektor på 0418-47 54 81.

För mer information om kö eller ansökan om omsorg på obekväm arbetstid, kontakta områdesadministratör på 0418-47 52 66 eller sektorsadministratör på 0418-47 50 38.