Anpassad grundskola

Grundsärskola

Den anpassade grundskolan är till för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (tidigare hette det utvecklingsstörning).

I den anpassade grundskolan finns en bred specialkompetens inom bl.a. utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar mycket med att tydliggöra undervisningen på olika sätt och med kommunikation på olika sätt; AKK (alternativ kompletterande kommunikation).

Den anpassade grundskolan finns på Heleneborgsskolan, åk F-6, samt på Linåkerskolan, åk 7-9. På Heleneborgsskolan kan man börja i anpassad grundskola från åk 1 under förutsättning att det finns en komplett utredning som visar på en intellektuell funktionsnedsättning.

Så här arbetar vi

Den anpassade grundskolan har två olika inriktningar/kursplaner; ämnen och ämnesområden. I Svalövs kommun går elever som läser efter de olika kursplanerna ofta integrerade med varandra. Vi strävar alltid efter att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att nå dit har vi ett nära samarbete mellan alla pedagoger som arbetar i den anpassade grundskolan.

Vi arbetar ständigt för ett ökat samarbete med grundskolorna i kommunen. Vi vill att våra elever ska vara så delaktiga och inkluderade som det bara går, det gynnar både våra elever och eleverna i grundskolan.

På den anpassade grundskolan i Svalöv finns en bred specialkompetens inom specialpedagogik. Vi strävar alltid efter att utveckla vår kompetens för att på så vis kunna hjälpa våra elever så optimalt som möjligt.

Läroplan

Både den anpassade grundskolans och grundskolans läroplaner med tillhörande kursplaner är intressanta för våra elever. Vi vill att våra elever ska nå så långt som möjligt!

Är anpassad grundskola till för ditt barn?

Den anpassade grundskolan är till för de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Om ditt barn får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning så kan du söka till anpassad grundskola. Du kan också välja att låta ditt barn gå kvar i grundskolan. Om barnet går kvar i grundskolan finns möjligheten att läsa efter grundskolans kursplan eller anpassad grundskolas kursplaner. Det är du som vårdnadshavare som bestämmer vad som passar just ditt barn bäst.

För att kunna bli inskriven i anpassad grundskola krävs fyra utredningar som alla ska visa på att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning:

  • En psykologisk utredning (görs av psykolog)
  • En pedagogisk utredning (görs av pedagog på förskola eller skola)
  • En medicinsk utredning (görs av läkare)
  • En social utredning (görs av kurator)

Den anpassade grundskolan är bara till för elever med en intellektuell funktionsnedsättning; elever som har svårt i skolan av andra anledningar ska få hjälp i grundskolan.

Tycker du det är svår att ta ett beslut eller om du har många frågor kring anpassad grundskola så hör av dig! Det är svåra beslut som ska tas och vi hjälper gärna till med information.

Kontakta oss

Besöksadress
Heleneborgsskolan
Skolgatan 14
26831 Svalöv

Rektor
Cecilia Viborg
0418-47 52 24
E-post

Klasrum
Heleneborgsskolan: 0418-47 52 09
Linåkerskolan: 0418-47 52 15