Mat inom grundskola & gymnasium

Barn som njuter av lunchmåltiden.

Måltidsservice ansvarar för tillagning av mat och måltider till kommunens sju skolor, inklusive Svalövs gymnasium.

Mål

Alla barn och ungdomar ska serveras god, vällagad och näringsriktig mat som ska bidra till matglädje och goda matvanor.

Näringsrekommendationer

Våra måltider följer livsmedelverkets råd tillsammans med Nordiska Näringsrekommendationer och skollagen som finns gällande barn i förskolan. Måltiderna i skola som serveras bör täcka 30 procent av barnets energi och näringsbehov under en dag. Till hjälp använder vi kostdataprogrammet Mashie.

Matsedel

I Svalövs kommun har vi en särskild matsedel till grundskole- och gymnasieelever Öppnas i nytt fönster..I lunchen ingår sex sorters sallad, dressing, knäckebröd, margarin och mjölk med vissa undantag. Övriga mål som serveras är frukost, mellanmål Pdf, 293.7 kB, öppnas i nytt fönster. i fritidsverksamheter. Matsedeln hittar du här på kommunens hemsida men kan även laddas ner via skolmaten som app. Vi strävar efter att servera olika rätter och samarbetar med skolan genom matråd.

Tillagning

Vår måltidspersonal strävar efter att laga mat från grunden i största möjliga mån.

Specialkost

Vi erbjuder specialkost av olika slag till de barn som har födoämnesallergier och annan överkänslighet mot mat. Vi har goda kunskaper och rutiner för att servera olika specialkost. Anmälan om specialkost ska göras till skolans rektor senast två veckor innan skolstart. En blankett eller E-tjänst om anmälan av specialkost  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska fyllas i av föräldrar där läkarintyg alternativt journalkopia av provsvar bifogas. Det går även bra att lämna en journalkopia till aktuell skolas expedition.

Matråd

Det är viktigt för oss att lyssna och ta till vara på de synpunkter och önskemål som finns kring maten bland våra barn. På skola finns matråd alternativt matmöten med personal där det förs fram olika önskemål och synpunkter. Dessa är ett viktigt forum för att utveckla och förbättra maten och vara lyhörda för barn och ungdomars behov och önskemål.

Livsmedelshygien

Mat och måltider omfattas av en rad olika lagar och regler. I Svalövs kommun är samtliga köksanställda utbildade i egenkontroll (HACCP) och livsmedelssäkerhet. Vi följer gällande lagstiftning, bestämmelser och riktlinjer.

Utvärdering

Som ett led i att ständigt utveckla och förbättra mat och måltider till våra gäster inom Svalövs kommun så har vi tagit fram en elevenkät med frågor som berör mat, måltiden, kvalitet och service. Dessa utförs 1 gång per år och ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete.