Ärenden för aktförvaring

Svalövs kommun aktförvarar handlingar i vissa ärenden. Dessa är fria för allmänheten att ta del av.

 I kommunhusets reception finns handlingar att ta del av på plats eller om så önskas få kopior på handlingar.

Om du har frågor kring detta är du välkommen att kontakta kansliet på:
0418-47 50 00
E-post

Ärenden för aktförvaring just nu

  • Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft - Samråd.
  • Ring Knutstorp
  • Förslag till bildande av naturreservatet Jällabjär i Svalövs och Klippans kommuner
  • Tillståndsansökan för vattendom i Stenestad, Målnr M-2633-21
  • Tillstånd enligt miljöbanken till avloppsrensningsanläggning
  • Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet gällande djurhållning