Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 30 januari,
 • 27 februari,
 • 27 mars,
 • 24 april,
 • 29 maj,
 • 19 juni,
 • 28 augusti,
 • 25 september,
 • 30 oktober,
 • 27 november
 • 18 december.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 16 januari,
 • 13 februari,
 • 13 mars,
 • 11 april,
 • 15 maj,
 • 5 juni,
 • 14 augusti,
 • 11 september,
 • 16 oktober,
 • 13 november,
 • 4 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 24 januari,
 • 21 februari,
 • 21 mars,
 • 25 april,
 • 16 maj,
 • 25 juli,
 • 22 augusti,
 • 26 september,
 • 24 oktober,
 • 14 november,
 • 19 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bildningsnämnden 2023

Bildningsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 17 januari,
 • 14 februari,
 • mars,
 • 18 april,
 • 23 maj,
 • 20 juni,
 • 15 augusti,
 • september,
 • 17 oktober,
 • 21 november.
 • 12 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämnden 2023

Myndighetsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 23 januari,
 • 20 februari,
 • 20 mars,
 • 24 april,
 • 22 maj ,
 • 19 juni,
 • 17 juli,
 • 21 augusti,
 • 18 september,
 • 23 oktober,
 • 20 november,
 • 11 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2023

Rådet sammanträder följande datum

 • 9 februari, kl. 13.00
 • 31 mars, kl. 13.00

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden 2023

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 13.00-16.30 följande datum:

 • 18 januari,
 • 15 februari,
 • 22 mars,
 • 19 april,
 • 24 maj,
 • 21 juni,
 • 23 augusti,
 • 20 september,
 • 18 oktober,
 • 15 november,
 • 20 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 2023

Socialnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 26 januari,
 • 23 februari,
 • 30 mars,
 • 27 april,
 • 25 maj,
 • 29 juni,
 • 31 augusti,
 • 28 september,
 • 26 oktober,
 • 23 november,
 • 13 december (kl. 09.00).

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Ungdomsrådet 2023

Rådet sammanträder klockan 09.00-11.00 följande datum:

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Övriga styrelser

Revisionen 2023

Revisionen sammanträder klockan 09.00, om inte annat anges i kallelse, följande datum:

 • 24 januari,
 • 21 februari,
 • 21 mars,
 • 18 april,
 • 23 maj,
 • 20 juni,
 • 22 augusti,
 • 19 september,
 • 24 oktober,
 • 21 november,
 • 12 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.