Sammanträdestider

Tider kan vara preliminära då ordföranden i respektive organ avgör inför varje preliminärbokat tillfälle om det finns behov av att genomföra ett sammanträde.

Kallelser till kommunens sammanträden skickas normalt en vecka innan utsatt datum. Du kan ta del av både kallelser och handlingar i kommunens diarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.30 följande datum:

 • 31 januari,
 • 28 februari,
 • 28 mars,
 • 25 april,
 • 30 maj,
 • 20 juni,
 • 29 augusti,
 • 26 september,
 • 17 oktober (val),
 • 31 oktober,
 • 28 november
 • 19 december.

Mötena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 17 januari,
 • 14 februari,
 • 14 mars,
 • 11 april,
 • 16 maj,
 • 7 juni,
 • 15 augusti,
 • 12 september,
 • 10 oktober,
 • 14 november,
 • 5 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 25 januari,
 • 22 februari,
 • 22 mars,
 • 26 maj,
 • 17 maj,
 • 26 juli,
 • 23 augusti,
 • 20 september,
 • 25 oktober,
 • 15 november,
 • 20 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens personalsutskott 2022

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 8 februari
 • 8 mars,
 • 5 april,
 • 10 maj,
 • 14 juni,
 • 9 augusti,
 • 6 september,
 • 4 oktober,
 • 8 november,
 • 29 november,
 • 13 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Bildningsnämnden 2022

Bildningsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 18 januari,
 • 15 februari,
 • 15 mars,
 • 19 april,
 • 12 maj,
 • 16 juni,
 • 16 augusti,
 • 13 september,
 • 18 oktober,
 • 17 november.
 • 6 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämnden 2022

Myndighetsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 24 januari,
 • 21 februari,
 • 21 mars,
 • 25 april,
 • 23 maj ,
 • 13 juni,
 • 18 juli,
 • 22 augusti,
 • 19 september,
 • 24 oktober,
 • 21 november,
 • 12 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Rådet för funktionshindrade och pensionärer 2022

Rådet sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 25 mars.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden 2022

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 13.00-16.30 följande datum:

 • 19 januari,
 • 16 februari,
 • 16 mars,
 • 20 april,
 • 11 maj,
 • 1 juni,
 • 17 augusti,
 • 14 september,
 • 19 oktober,
 • 9 november,
 • 14 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden 2022

Socialnämnden sammanträder klockan 13.30 följande datum:

 • 27 januari,
 • 24 februari,
 • 31 mars,
 • 28 april,
 • 24 maj,
 • 30 juni,
 • 28 juli,
 • 25 augusti,
 • 29 september,
 • 27 oktober,
 • 24 november,
 • 15 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Vård- och omsorgsnämnden 2022

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder klockan 13.30-16.30 följande datum:

 • 26 januari,
 • 23 februari,
 • 30 mars,
 • 27 april,
 • 18 maj,
 • 29 juni,
 • 24 augusti,
 • 28 september,
 • 26 oktober,
 • 23 november,
 • 15 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Ungdomsrådet 2022

Rådet sammanträder klockan 09.00-11.00 följande datum:

 • 2 september,
 • 25 november.

Mötena är inte öppna för allmänheten.

Övriga styrelser

Revisionen 2021

Revisionen sammanträder klockan 09.00-15.00, om inte annat anges i kallelse, följande datum:

 • 19 januari,
 • 16 februari,
 • 23 mars,
 • 20 april,
 • 25 maj,
 • 22 juni,
 • 24 augusti,
 • 21 september,
 • 19 oktober,
 • 23 november,
 • 14 december.

Mötena är inte öppna för allmänheten.