Att arbeta i Svalövs kommun

I Svalövs kommun finns det spännande och utvecklande jobb inom många olika yrkesområden, som alla bidrar till kommunens positiva utveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare där du som medarbetare mår bra, utvecklas och vill stanna.

Delaktighet och samverkan

För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetent personal som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Hos oss är det "högt i tak" och egna initiativ välkomnas

I Svalövs kommun har vi en policy för likabehandling som ger alla samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi satsar på kompetensutveckling

Medborgarnas krav på effektivitet, kvalitet och service förutsätter att våra medarbetare och verksamheter ständigt utvecklas.

Individuell lönesättning

Sedan flera år tillbaka tillämpar vi individuell lönesättning som är tydligt kopplat till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lönesamtalen sker i dialogform vilket är en förutsättning för att du som medarbetare ska kunna framföra dina argument till en bra löneutveckling.

Generösa semestervillkor

Som medarbetare har du 25 semesterdagar fram till dess att du fyller 39 år. Vid fyllda 40 år har du 31 semesterdagar och vid fyllda 50 år 32 semesterdagar.

Friskvård

Som anställd i Svalövs kommun får du ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år.

Trygghet

Du omfattas automatiskt av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Företagshälsovård

Svalöv kommuns företagshälsovård erbjuder stöd till medarbetare inom områdena arbetsmiljö, utbildning, hälsa och rehabilitering.

Tobaksfri arbetsgivare

Svalövs kommun arbetar målmedvetet för att bli en tobaksfri arbetsgivare, det vill säga både rökning och nyttjande av snus ska upphöra. Vi arbetar via frivillighet och engagemang.