Artikeln publicerades 30 november 2022

Sockerbruksgatan i Teckomatorp

Sockerbruksgatan i Teckomatorp stängs av på grund av dåligt skick.

Vi har fått in en hel del synpunkter avseende Sockerbruksgatans dåliga skick. Med anledning av detta samt säkerhetsskäl har vi tagit beslut om att stänga av vägen. Den kommer att vara avstängd fram till att exploateringen av området är färdigställt.