Lekplatser & fritidsanläggningar

Inom Svalövs kommun finns ett stort antal lek- och idrottsplatser tillgängliga för både boende och besökare. Under varje ”flik” hittar du mer information om vad varje ort har att erbjuda.

Tänk på att alla våra lek- och idrottsplatser är allmänna platser där det råder rökförbud enligt tobakslagen. Tack på förhand för att du hjälper till att öka trivseln och respekterar din omgivning.