Tågarp

Lekplatser och fritidsanläggningar

Lekplatser

I Tågarp tätort hittar du nedanstående lekplatser.

Ploggatan

Kläsingevägen

Nygatan

Grusvägen

Fritidsanläggningar

I Tågarp tätort hittar du nedanstående fritidsanläggningar.

  • Fotbollsplaner – Kläsingevägen
  • Boulebana - Kläsingevägen