Parkering & laddplatser

I Svalövs kommun finns det gott om bilparkering och du kan parkera din bil antingen längs med gatan eller på allmän parkering i samtliga tätorter.

Nedan finns information om vad som gäller vid bilparkering i Svalövs kommun.

24-timmars parkering

På kommunens gator får du endast parkera 24 timmar i följd på vardagar och ingen tidsbegränsning på helgdag eller vardag före helgdag om inget annat anvisas. Denna begränsning gäller i hela kommunen om inte annan parkeringsreglering är skyltad.

Parkeringsavgift

I Svalövs kommun finns inga avgiftsbelagda parkeringar.

Parkeringsbevakning

I kommunen sker parkeringsövervakning på kommunens gator genom upphandlad entreprenör som utför bevakningen på uppdrag från kommunen.

Parkeringsregler

Generella parkeringsregler

I Trafikförordningen (1998:1276) finns generella bestämmelser om hur du får stanna och parkera. Dessa regler anges inte genom vägmärken.

Läsa mer om dessa i Transportstyrelsens utgåva "Stanna och parkera" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Särskilda kommunala parkeringsregler

Särskilda parkeringsregler styrs av kommunens lokala trafikföreskrifter gällande stanna och parkering. Parkeringsreglerna skyltas med vägmärken på platsen för föreskriften. Föreskrifterna hittar du på Transportstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där klickar du på Sök föreskrift och fyller sedan i de uppgifter du söker efter, exempelvis gatunamn.

Publika laddplatser för elfordon

Kommunen har vissa anvisade parkeringsplatser för att ladda elfordon. I Svalövs kommuns laddinfrastrukturplan beskrivs arbetet med utbyggnationen av publika laddplatser i kommunen.

På följande platser finns det möjlighet att ladda sitt elfordon. Samtliga laddstationer har typ 2-uttag som ägs av Svalövs kommuns energibolag.

Svalöv
Åtta laddplatser vid tågstationen på Svalegatan 6 i Svalöv.

Teckomatorp
Fyra laddplatser på Bantorget i Teckomatorp, vid Östra Torggatan.

Kågeröd
Sex laddplatser vid tågstationen på Per Ols väg 17 i Kågeröd.

Röstånga
Finns inga laddplatser.

Tågarp
Finns inga laddplatser.

Billeberga
Två laddplatser som drivs av Billemack på Fabriksvägen 23.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du ansöka om antingen via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom att skriva ut och fylla i blankett som du sedan skickar till kommunen.Blanketten hittar du via länken till e-tjänsten. Du kan även ringa till kommunen för att få en blankett hemskickad.

Vid varje ansökan ska det bifogas ett väl liknande foto och ett nyligen utfärdat läkarintyg oavsett om det är första gången du ansöker eller om du haft ett tillstånd sedan tidigare.

Tillståndet är personligt och vid ansökan väljer du om det ska gälla för dig som förare eller som passagerare. Tillståndet gäller i hela Sverige.

Ansök om parkeringstillståndet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du skickar handlingarna via post, märk kuvertet med "Parkeringstillstånd".

Parkeringsriktlinjer

Vid nybyggnation, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion av fastighet ska kommunens parkeringsriktlinjer tillämpas.

Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilket parkeringsbehov som ska tillgodoses av fastighetsägare eller byggherre, både gällande bil- och cykelparkering.

Svalövs kommuns parkeringsriktlinjer. Öppnas i nytt fönster.