Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är ett bra hållbart alternativ till bilresor. I kommunens tätorter är förutsättningarna goda att resa kollektivt. För dig som bor på landsbygden kan du använda dig av kollektivtrafiken genom att kombinera din resa med cykel, buss, bil och tåg.

Tidtabell, biljetter och priser

I Skåne är det Skånetrafiken som ansvarar för att driva kollektivtrafiken. På Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om tidtabell och vilka typer av biljetter och kort som finns.

Du kan köpa biljett direkt i Skånetrafikens app, i någon av biljettautomaterna på tågstationerna eller på regionbussarna. När du ska åka tåg måste du ha köpt biljett innan du går på. För bussresor kan du antingen köpa biljett när du stiger på eller redan innan i appen. Observera att på bussen går det inte att betala med kontanter. Om du ska göra en kombinerad resa med både buss och tåg kan du köpa biljett till slutdestinationen direkt.

Planera din resa med Skånetrafikens reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Skånetrafiken via telefon: 0771-77 77 77

Tåg

Svalövs kommun har inom kort tågstation i fem av sina sex tätorter. Dagtid går det pågatågstrafik varje timme från samtliga stationer. Vid kommunens tågstationer har du möjlighet att byta till buss eller fortsätta din resa med gång, cykel eller bil. Det finns goda parkeringsmöjligheter vid samtliga stationer för både cykel och bil.

Billeberga
Från Billeberga kan du åka pågatåg i riktning mot Helsingborg eller Malmö med samma tåg som går via Teckomatorp och Tågarp.

Kågeröd
Söderåsbanan tar dig från Kågeröd direkt med tåg till Malmö och Åstorp, via bland annat Svalöv, Teckomatorp, Kävlinge och Billesholm.

Svalövs tätort
Söderåsbanan tar dig från Svalöv direkt med tåg till Malmö söderut och Åstorp norrut. Tåget går via bland annat Teckomatorp, Kågeröd, Kävlinge och Billesholm.

Teckomatorp
Från Teckomatorp kan du åka till Helsingborg via bland annat Billeberga, Tågarp och Ramlösa. I motsatt riktning kan du åka till Malmö via bland annat Eslöv och Lund. Från december 2021 kan du även åka till Åstorp via Svalöv och Kågeröd eller till Malmö via Kävlinge och Lund.

Tågarp
Från Tågarp kan du åka pågatåg i riktning mot Helsingborg eller Malmö med samma tåg som går via Teckomatorp och Billeberga.

Tidtabell och information om Pågatågen finns på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Buss

I Svalövs kommun kör idag fem regionala busslinjer.

Linje 230
Teckomatorp – Billesholm, via Svalöv och Kågeröd.

Linje 240
Landskrona – Svalöv, via Billeberga.

Linje 243
Svalöv – Röstånga.

Linje 260
Landskrona – Ekeby, via Tågarp.

Linje 518
Klippan – Stehag, via Röstånga.

Tidtabell och information för busslinjerna finns på Skånetrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Färdtjänst

Färdtjänst är för dig som inte har möjligheten på grund av en funktionsnedsättning inte kan åka den vanliga kollektivtrafiken. För att åka med färdtjänst måste du ha ett tillstånd, som du kan söka för hos Skånetrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om färdtjänst Öppnas i nytt fönster..

Skolskjuts/skolresor

Skolskjuts är ett samlingsbegrepp för resor till och från grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som bekostas av kommunen för barn med längre avstånd till sin skola. Barn som har skolskjuts åker huvudsakligen antingen med kollektivtrafiken eller upphandlad skolskjuts.
Mer information om skolskjuts, grundskolan Öppnas i nytt fönster.

För resor till och från gymnasieskolan används främst kollektivtrafik och det är möjligt att få resebidrag för detta om vissa kriterier uppfylls.
Mer information om skolresor, gymnasiet Öppnas i nytt fönster.

Seniorbiljett

Skånetrafikens seniorbiljett erbjuds för alla seniorer, som är folkbokförda i Svalövs kommun, från att de fyller 67 år.

Seniorbiljetten syftar till att minska isolering och öka socialt välbefinnande då äldre kan resa kostnadsfritt inom kommunen med kollektivtrafiken. Vidare ökar resandeunderlaget vilket bidrar till att kommunen kan behålla befintlig kollektivtrafik, särskilt gällande bussförbindelser. Seniorbiljetten gäller resor inom Svalövs kommun alla tider och dagar. Vid resor till andra kommuner blir resan i flera fall något billigare då en anslutningsbiljett från den sista stationen i Svalövs kommun behöver köpas.

Seniorbiljetten börjar gälla från den 1 juni. Skånetrafiken skickar hem biljetten till alla seniorer i aktuell ålder.

Spara ditt kort och köp biljetter
Reser du utanför din kommun behöver du köpa till en biljett. Det kan du göra direkt i våra biljettautomater, hos våra kundcenter och ombud eller på de gula regionbussarna. Om du vill kan du förköpa biljetter och koppla dem till kortet. Det kan du bland annat göra på skanetrafiken.se/biljetter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Spara kortet, det kan
användas för många resor framöver.
När du blippar ditt reskort på bussen tänk på att alltid ta upp det från din plånbok eller annat fodral. Om du förvarar ditt reskort tillsammans med ett betalkort som hålls upp mot biljettläsaren finns det risk för att pengar dras från betalkortet istället.

Personlig biljett
Seniorbiljetten är personlig och får inte överlåtas till någon annan. Skriv ditt namn på baksidan av kortet direkt när du får det. Tänk på att du alltid måste kunna legitimera dig när du reser med seniorbiljetten.

Om ditt kort försvinner eller inte fungerar
Då kan du besöka något av våra kundcenter eller kontakta vår kundtjänst. Din seniorbiljett kopplas om till ett nytt kort som du får hemskickat utan kostnad.

Personuppgifter
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter
korrekt utifrån gällande lagstiftning. Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på skanetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information
Besök Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs Skånetrafikens seniorfolder Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Kontakta Skånetrafikens kundtjänst: 0771-77 77 77

Ungdomsbiljett

Skånetrafikens ungdomsbiljett erbjuds för alla ungdomar som är folkbokförda i Svalövs kommun och i åldersspannet 13-19 år. Kommunen vill med ungdomsbiljetten gynna ungas självständighet och välmående och bidra till jämlika uppväxtförhållanden då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga. Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt under hela året, även under helger och på sommarlovet, vilket inte är fallet med dagens skolbiljett.

Ungdomsbiljetten börjar gälla den 1 augusti det år man fyller 13 år och slutar att gälla den 31 juli det år man fyller 19 år.

Om ungdomen går ett fyraårigt gymnasieprogram behöver en ansökan om resekort/skolbiljett göras, ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida eller i pappersform som skickas in. Skolbiljetten gäller vårterminen ut det år man fyller 20 år.

Alla ungdomar i åldersspannet och som är folkbokförda i Svalövs kommun kommer att få en ungdomsbiljett för resor i hela Skåne med Skånetrafiken skickad till sin folkbokföringsadress.

Biljetten gäller även för ungdomar i gymnasieåldern som inte studerar.

Bra att känna till:

  • Biljetten ger fritt resande alla dagar, dygnet runt i hela Skåne
  • Kortet är en bärare och fler typer av biljetter kan kopplas till kortet
  • Om du inte uppfyller villkoren för ungdomsbiljettern så kommer biljetten bli spärrad
  • om du blir av med kortet eller det blir förstört kan ett nytt köpas i receptionen på Svalövs kommun för 100 kronor.

Personuppgifter:
För att utnyttja ungdomsbiljetten och för att Skånetrafiken ska kunna administrera biljetterna med tillhörande kort och kortlogistik, behöver personuppgifter registreras. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Mer information om detta hittar på skanetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor:
Har du frågor eller funderingar om resekortet får du gärna höra av dig till:
Ann-Louise Svensson,
0418-47 53 84,
E-post