Budget- & skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Hör av dig till oss för ekonomisk vägledning. Du beskriver din situation. Vi hjälper dig att se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det.

All rådgivning är kostnadsfri för boende i Svalövs kommun och vi har tystnadsplikt (sekretess). Du som kommer hit har rätt till tolk.

Kontakta oss om du har svårt att

 • betala månadens räkningar
 • betala nya eller gamla skulder
 • prioritera viktiga betalningar
 • få överblick över din ekonomi.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • hjälp att göra en budget, att planera och prioritera dina utgifter
 • att få en överblick över din ekonomi och dina skulder
 • information om och hjälp med din ansökan om skuldsanering och andra lösningar.

Film om budget- & skuldrådgivning

Konsumentverket har gjort en informationsfilm om hur kommunens budget- och skuldrådgivning går till.

Fem råd om du drabbas av tillfällig inkomstförändring eller riskerar att bli arbetslös

 • Försök skapa en överbick över inkomster och utgifter. Prioritera bland kostnader
 • Prioritera alltid HEM: Hyra, hemförsäkring, a-kassa, El och Mat
 • Om du inte kan betala i tid, ring och förklara din situation och se om du kan få datumet uppskjutet
 • Undvik att skuldsätta dig för att betala andra lån om du inte på sikt vet att du kan betala tillbaka.
 • Om du har ekonomiskt bistånd från kommunen lever du på existensminimum. Vänta då med att betala av på dina skulder.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, helt eller delvis kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder. Det är Kronofogden som efter ansökan från privatpersoner beslutar om skuldsanering.

Kommunens rådgivning ses i lagen som en viktig föresättning för att fler skuldsatta ska ta steget att ansöka eller att börja bearbeta sin situation för att bli skuldfria.

Mer information om skuldsanering hittar du på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skuldsanering för företagare

Du kan få skuldsanering för företagare om du är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet. Med involverad menas en person som antingen

 • själv driver en enskild näringsverksamhet eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag
 • själv drivit en enskild näringsverksamhet eller tidigare företrätt en juridisk person.

Som företrädare räknas till exempel företagsledaren, ägaren, styrelsen och vd:n. Dessutom kan även närstående till de här två grupperna få skuldsanering för företagare.

Mer information om skuldsanering för företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att ta med inför ditt besök hos oss

Vi har inga uppgifter om din ekonomi. När du ska komma på möte hos oss behöver du därför ta med dig uppgifter om:

 • inkomster - lön, ersättning från Försäkringskassan, pension m.m.
 • utgifter - hyra, utgifter för el, mobil, mediciner m.m.
 • uppgifter om dina skulder, t.ex. från Kronofogden och inkassobolag.

Undervisningsmaterial

Söker du material att använda inom skolan eller andra grupper? Konsumentverket har bland annat skolmaterial och färdiga lektioner om privatekonomi, hållbar konsumtion och konsumenträttigheter, för alla årskurser samt SFI. Du kan se mer vad Konsumentverket erbjuder här.

Kronofogden erbjuder ett undervisningsmaterial, Koll på cashen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till högstadiet och gymnasium, och innehåller både filmer och lärarhandledning. Du kan läsa mer om Kronofogdens undervisningsmaterial på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Budgetrådgivare
Lennart Bossen
0418-47 50 79
E-post