Stöd till dig utan arbete

De arbetsmarknadsinriktade insatserna är individuellt utformade. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. Utifrån ditt behov gör vi tillsammans en handlingsplan och sätter dina nuvarande och framtida förmågor i centrum. De arbetsmarknadsinriktade insatserna kan t.ex. bestå av kompetenshöjande aktiviteter och praktik.

Vilket stöd kan jag få?

Vi erbjuder stöd till dig som söker jobb eller utbildning och är mellan 16 och 64 år. Här nedan beskriver vi vilket stöd vi kan erbjuda dig:

  • verktyg i ditt arbetssökande
  • jobb- och praktikmatchning
  • arbetsprövning och arbetsträning
  • utredning och rehabilitering
  • studie- och yrkesvägledning
  • deltagande i olika projekt och arbetsmarknadsinsatser

Hur gör jag för att ta del av stödet?

Prata med din kontaktperson inom ekonomiskt bistånd eller annan verksamhet hos socialtjänsten.

Om du inte är inskriven hos oss kan du kontakta våra arbetsmarknadskonsulenter via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.

Jobba hos oss

Vill du vara en del av oss? Välkommen att söka någon av våra lediga tjänster i Svalövs kommun! Du hittar och söker lediga jobb hos oss genom Offentliga jobb Länk till annan webbplats.

Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-19 år och har gått ut grundskolan men inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Vi söker alltså dig som antingen har hoppat av eller aldrig börjat i gymnasiet och inte har jobb.

Vad kan vi hjälpa till med?

Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder dig bland annat information och fördjupad vägledning.

Vårt jobb är att hjälpa dig genom att reda ut vad just du ska satsa på nu och i framtiden. Du får en personlig coach som tillsammans med dig kommer fram till hur du kan ta nästa steg. Det kan till exempel vara studier, arbete eller praktik. Det är frivilligt att ta del av våra insatser.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss via kontaktformuläret nedan och berätta vad du gör i dagsläget. Tillsammans kommer vi då att titta på olika möjlighter för dig att komma vidare med studier eller praktik.

Du kan också ringa vår arbetsmarknadskonsulent på telefon 0418-47 50 41 eller skicka e-post.

Kontaktformulär

Om du vill ta del av våra insatser fyll gärna i formuläret nedan så kontakter vi dig för ytterligare information. Om du inte vill använda formläret nedan kan du i stället skicka in dina kontaktuppgifter via vår blankett Pdf, 208.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Behandling av personuppgifter
När du använder kontaktformuläret nedan samtycker du till att Svalövs kommun får behandla personuppgifterna du lämnar. Dessa används endast för tjänstens ändamål och i enlighet med dataskyddslagstiftningen (GDPR). Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter Öppnas i nytt fönster..

Kontaktformulär KAA
Kontaktformulär KAAVad gör du idag? * (obligatorisk)
Vad gör du idag?

FINSAM Landskrona Svalöv

Finsam är ett finansiellt samordningsförbund bildat för att organisera ett gemensamt arbete kring rehabilitering.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har från och med den 1 september 2009 ansvaret för den finansiella samordningen i Landskrona stad och Svalövs kommun.

De samverkande parterna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun. Samordningsförbundet är en egen myndighet som själv avgör hur resurserna ska användas.

Svenska samhällets välfärdssystem är inte organiserat för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Rehabilitering av dessa personer kräver kompetens och verktyg från flera myndigheter i samverkan. Därför behövs ett finansiellt samordningsförbund.

Inom rehabiliteringsområdet finns det möjligheter till samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds arbetsförmåga. Den finansiella samordningen mellan fyra samverkande parter inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning.

Genom finansiell samordning kan vi ha en helhetssyn på individens behov och ta ett samlat ansvar för insatserna. Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt i våra verksamheter.

Relaterade länkar

FINSAM:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FINSAM:s dokumentarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Besöksadress:
Finsam Landskrona-Svalöv
Stadshuset, Landskrona

Postadress:
Stadshuset
261 80 Landskrona

Kontaktperson
Martina Bach
0418-47 33 08
E-post