Bli kontaktperson

Vill du engagera dig för en person med funktionsnedsättning kan du bli kontaktperson, stödfamilj, ledsagare eller avlösare.

Kontaktperson

Syftet med en kontaktperson är att ge den enskilde ett personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering. Du är en vän/medmänniska som vill göra en insats. Stödet utformas tillsammans med den enskilde och utifrån behov och önskemål. Kontaktperson får ersättning i form av arvode och omkostnader som betalas ut i efterskott.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse, vilket innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom med funktionshinder i ditt hem regelbundet under några dygn i månaden. För barnet/ungdomen innebär stödfamiljsvistelsen miljöombyte och/eller rekreation, vilket kan leda till ett större kontaktnät utanför den egna familjen. För vårdnadshavarna innebär insatsen möjlighet till avlastning.

Om du har intresse för människor samt har tid och empati kan du göra en värdefull insats. Uppdraget som stödfamilj betraktas inte som en anställning. Stödfamiljen får ersättning i form av arvode och omkostnader som betalas ut i efterskott.

Avlösare

Som avlösare är ditt uppdrag att avlasta till exempel en förälder som vårdar ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Avlastningen sker med hemmet som utgångspunkt. Avlösare ersätts utifrån utförd tid. Ingen omkostnadsersättning utgår.

Ledsagare

En ledsagares uppdrag syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Du bistår den enskilde för att ge möjlighet att delta i fristidsaktiviteter, göra inköp, besöka vänner eller delta i kulturlivet. Det vill säga leva som andra.

Ledsagare ersätts utifrån utförd tid. Viss ersättning för inträde och dylikt kan utgå efter överenskommelse med ansvarig chef. Transporter till och från olika aktiviteter ingår inte i ledsagarservice.

Intresseanmälan - kontaktperson, stödfamilj, avlösare och ledsagare

Gör en intresseanmälan genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan. När vi mottagit anmälan kommer du att bli kontaktad för intervju.

Genom att fylla i och skicka formuläret nedan samtycker du till att Svalövs kommun behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, mer information om hur vi behandlar personuppgifter finner du här.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Skriv gärna några ord om din Intresseanmälan!